Košice

Prehľad podujatí 49. týždeň – 01.12.2017

PONDELOK                  Košický samosprávny kraj (KSK)

4. decembra                  Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48, Veľká zasadačka, KE

10:00                                Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Program na: https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=124

_____________________________________________________________

 UTOROK                        Združenie FEMAN

5. decembra                  RO SSN, Szakkayho 1, KE – zasadačka na 3. poschodí

9:00                                  Téma TB:

                                          Pripravované podujatia pre deti a mládež so zrakovým postihnutím, pre žiakov ZŠ a detí z detských domovov:

 •                                   Festival Svet vody
 •                                   Benefičný koncert
 •                                   Krst „Almanachu 95“ v Brailovom písme pri príležitosti 95. výročia založenia ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

                                          Hostia TB:

 •                                 Ing. Eduard Buraš – riaditeľ Združenia FEMAN a splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou
 •                                PaeDr. Šarlota Múdra – riaditeľka Spojenej školy internátnej v Levoči

___________________________________________________________

 UTOROK                        Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)

5. decembra                   UVLF, Komenského 73 – Klinika koní (budova č. 17), KE

10:30                                 Téma TB:

Predstavenie unikátnych výsledkov vedeckého tímu UVLF a Ústavu materiálového výskumu (ÚMV) SAV. Experimentálna štúdia, založená na implantácii a testovaní originálneho biomateriálu, preukázala jeho schopnosť vytvoriť pri traumatickom poškodení kĺbovej chrupky chýbajúcu kosť aj chrupku. Prelomový biomateriál z Košíc má veľký potenciál  v oblasti liečby a regenerácie pohybového aparátu u ľudí

                                           Hostia TB:

 • Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – rektorka UVLF
 • RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc. – riaditeľ ÚMV SAV
 • prof. MVDr. Ján Danko, PhD., – vedúci Katedry anatómie, histológie a fyziológie UVLF
 • Ing. Ľubomír Medvecký, PhD. – ÚMV SAV
 • doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD., Ústav anatómie UVLF
 • MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS – Klinika koní UVLF
 • MUDr. Maroš Varga, MHA – vedúci lekár Športartrocentra, Nemocnica Košice-Šaca
 • MUDr. Marek Tomčo – ortopéd, Železničná nemocnica, Košice

Súčasťou TB bude krátka praktická ukážka chirurgickej aplikácie používaného biomateriálu na ošípanej, s možnosťou fotografovať a robiť audiovizuálny záznam.

___________________________________________________________

ŠTVRTOK                       Spoločnosť PASEO Development, družstvo

7. decembra                  RO SSN, Szakkayho 1, KE – zasadačka na 3. poschodí

11:30                                Témy TB:

 •                                   Predpokladaná zámena pozemkov medzi Mestom Košice a spoločnosťou TEMPUS IMMO, ktorú by mali poslanci prerokovať na nadchádzajúcom rokovaní MZ 11. decembra 2017
 •                                   Predstavenie developerského projektu PASEO  GRUNTY II a III v košickej MČ Sídlisko KVP. Jeho ambíciou je vytvoriť v Košiciach ojedinelú,  modernú a ekologicky udržateľnú obytnú zónu

                                           Hostia TB:

 •                                  Bc. Tomáš Domik – výkonný riaditeľ
 •                                  Ing. František Siska – technický riaditeľ

 

________________________________________________

 INÉ

DÓM SV.ALŽBETY

Piatok  až nedeľa 1. až 3. decembra 2017, pri Štátnej vedeckej knižnici, Hlavná 10, Košice – DVOJpotulka mestom Košice na tému: Dóm sv. Alžbety (v piatok a sobotu len interiér, v nedeľu len exteriér). Najväčšia katedrála na Slovensku po 30. rokoch bez lešenia zvonku i zvnútra. Nové výskumy i jej zreštaurovaná krása. Spirituálny význam, zázraky, symboly, legendy. Kult sv. Krvi v Košiciach. Najkrajší stôl. Čaro vitráží. Zbierka happyendov.  V piatok 15:30 a 17:00, v sobotu i v nedeľu v rovnakých časoch: 10:30, 11:00, 12:00, 14:00 a 15:30 po slovensky, 16:00 po maďarsky. Turnusy v sobotu i v nedeľu o 11:00 (slov.) a 16:00 (maď.) sprevádza Zoltán Balassa. Keďže v piatok (sobotu) i v nedeľu je iná trasa, treba 2 lístky.

Viac na: www.potulka.sk

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 REFORMÁCIA  V  UHORSKU

Utorok 5. decembra 2017 o 16:00 hod, Verejná knižnica Jána Bocatia – regionálne oddelenie, Hlavná 48, Košice – prednáška Dejepisného spolku na tému: Reformácia v Uhorsku s dôrazom na územie dnešného východného Slovenska a päť slobodných kráľovských miest. Lektor: Mgr. Miloš Kožlej.

(Pozvánka v prílohe)

pozvánka_VKJB_dejepisný spolok

_________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ROKOVANIE  VÝBORU RO SSN

Streda 6. decembra 2017 o 15:00 hod., Kancelária RO SSN Košice na 1. poschodí – posledného rokovanie RO SSN Košice v roku 2017. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 2017

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 ________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore