Košice

Prehľad podujatí 12. týždeň – 16.03.2018

PONDELOK        Košický samosprávny kraj (KSK)

19. marca             Tempus Car – Košice, Rastislavova 110, KE

13:00                     Témy TB:

 •                       19.ročník  oblastného kola súťaže Autoopravár junior 2018 – je určená študentom stredných odborných škôl, organizuje Cech predajcov a autoservisov SR
 •                       Ako si zabezpečiť dostatok pracovnej sily
 •                       Ponuka učebných miest zo strany zamestnávateľov v košickom a prešovskom  regióne

Hostia TB:

 •                     Július Hron – predseda Cechu predajcov a servisov SR
 •                      Martin Sojka – konateľ spoločnosti  TEMPUS CAR Košice
 •                    Ján Špak – odbor školstva Úradu KSK

Informácie o súťaži nájdete aj na http://www.autoopravarjunior.sk/

Viac informácií:

Jana Kašparová, koordinátorka súťaže, 0911 422 006, jkasparova@cpasr.eu

_______________________________________________

 STREDA               Štátne divadlo

21. marca               Historická budova ŠD – salónik, Hlavná 58, KE

14:00                     Téma TB:

Premiéra baletu P. I. Čajkovského Labutie jazero

Hostia TB:

 •                         Andrii Sukhanov – riaditeľ baletu
 •                        Jorgi Roid Menendez – scénograf a kostýmový výtvarník
 •                        Igor Dohovič – hudobné naštudovanie

______________________________________________

INÉ

UMENIE  AKO  ÚNIK  Z  CHAOSU

Pondelok a utorok 19. a 20. marca 2018, Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves – Profesijné stretnutie a kolokvium Rady galérií SR nielen pre galerijných pedagógov. Rozhovory o umení, novátorské projekty galerijných pedagógov, súčasné témy a nástroje v edukácii, mediácia výtvarníkmi. Viac informácií aj na:

http://www.gus.sk/index.php/programy/aktualne

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 DEŇ  HVEZDÁRNÍ  A  PLANETÁRIÍ

Nedeľa 18. marca 2018. Od roku 2014 sa koná aj na Slovensku. Na celoslovenskej koordinácii, propagácii a zjednotení termínu podujatia sa dohodli Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove so Slovenským zväzom astronómov a astronomickými zariadeniami na Slovensku. Termín bol stanovený na poslednú nedeľu pred jarnou rovnodennosťou.

 • Hvezdáreň Michalovce, Hrádok 1, od 13.30 hod.

Program Hurá na Mars. Rozprávanie o planéte Mars, tiež o tom, či sa tam niekto chystá. Prehliadka hvezdárne v prípade vhodných podmienok pozorovanie Slnka.

 • Hvezdáreň a planetárium v Medzeve, Štóska 174, od 14. do 19. hodiny

Tvorivé dielne s astronomickou tematikou,  prehliadka hvezdárne s výkladom, návšteva Planetárneho parku, prehliadka výstavy Vesmír očami detí 2018, minivýstava meteoritov, odborná výstava o vesmírnom počasí, návšteva planetária s výkladom, pozorovanie Slnka pri priaznivom počasí.

 • Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov, M.R. Štefánika 65, od 14. hod

Detské vesmírne popoludnie s premietaním astrorozprávok, hrami, súťažami a pozorovaním Slnka. Od 16.00 hod. odborné filmy z astronómie, prehliadka umelej nočnej oblohy pre mládež a dospelých

_______________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ

RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave, vyhlasujú 23. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2017.

Súťažné príspevky treba posielať na adresu RO SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice v 3-och exemplároch s 3-mi vyplnenými prihláškami.

 Uzávierka súťaže je 31. marca 2018.

Štatút 23. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2017

prihláška_novinárska súťaž_23. ročník

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

V prípade neuhradených členských príspevkov za rok 2017 do konca marca 2018 budú členovia vyradení z evidencie SSN a z adresára RO SSN Košice.

___________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore