Tlačové správy

Sudkyňa Ústavného súdu SR Jana Baricová sa zúčastňuje zasadnutia Benátskej komisie

Zasadnutia Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva – Benátskej komisie sa 16. – 17. marca 2018 v Benátkach zúčastňuje v zastúpení predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej sudkyňa Jana Baricová. V rámci programu 114. plenárneho zasadnutia Benátskej komisie sa členovia Benátskej komisie okrem iného budú venovať prijatiu výročnej správy o činnosti v roku 2017, preskúmajú návrh spoločného stanoviska Benátskej komisie a OBSE/ODIHR k návrhu zákona Arménska o vykonaní zmien a doplnení zákona o slobode svedomia a náboženských organizáciách a prerokujú správu o identifikácii volebných nepravidelností prostredníctvom štatistických metód.

V rámci programu 114. plenárneho zasadnutia bude Benátska komisia okrem iného informovaná aj o ďalšom vývoji stanoviska k otázkam týkajúcim sa menovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (CDL-AD (2017) 001) a o pripomienkach k odporúčaniam Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o vykonávaní rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore