Košice

Prehľad podujatí 13. týždeň – 23.03.2018

NEDEĽA Primátor mesta Košice
25. marca Historická radnica, Hlavná ul. č. 59, KE
16:00 Slávnostný ceremoniál odovzdania ceny PRO URBE Dr.h.c. Ing.Rudolfovi Schusterovi, PhD.

________________________________________________________________________

PONDELOK Mesto Košice
26. marca MMK, Trieda SNP 48/A – PRESS centrum ( miestnosť D 208)
13:00 Téma TB:
Odovzdanie poverenia na plnenie úloh primátora mesta Košice viceprimátorovi Martinovi Petruškovi
Hosť TB:
Martin Petruško

__________________________________________________________________________

INÉ

VEDECKÝ BRLOH
Sobota 24. marca 2018 o 14:00 hod., Výmenník, Ul. Obrody, Košice – Vedecký brloh na tému Experimenty v kuchyni. RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach počas prednášky deťom pomocou jednoduchých pokusov ukáže, že na to, aby začali s chémiou, nepotrebujú zložito vybavené laboratórium. Stačí mamina kuchyňa, v ktorej si môžu napríklad pomocou sódy a octu nafúkať balóny alebo si z oleja a vody vyrobiť lávovú lampu či gumené vajíčko.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ KAVIAREŇ
Streda 28. marca 2018 o 18:00 hod. Tabačka – estrádna sála, Gorkého 2, Košice – Vedecká kaviareň. Prof. RNDr. Martin Bačkor DrSc. z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ V Košiciach prezradí, aké je to byť biológom na kontinente extrémov – v Antarktíde. Vo svojej práci biológa sa venuje aj štúdiu stresovej fyziológie a ekológie nižších, bezcievnych rastlín. Vďaka tomu sa vlani zúčastnil na česko-slovensko-tureckej expedícii do Antarktídy. Pracoval na polárnej stanici Johanna Gregora Mendela na ostrove Jamesa Rossa. Výskumníci zažili množstvo dobrodružstiev, o ktoré sa podelí s návštevníkmi tohto popularizačného vedeckého podujatia.
___________________________________________________________________________

OZNAMY RO SSN

NOVINÁRSKA SÚŤAŽ
RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave, vyhlasujú 23. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2017.
Súťažné príspevky treba posielať na adresu RO SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice v 3-och exemplároch s 3-mi vyplnenými prihláškami.

Uzávierka súťaže je 31. marca 2018.

Štatút 23. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2017

prihláška_novinárska súťaž_23. ročník
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.
Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)
Platbu môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

V prípade neuhradených členských príspevkov za rok 2017 budú členovia po 31. marci 2018 vyradení z evidencie SSN a z adresára RO SSN Košice.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová
RO SSN Košice 0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore