Košice

Prehľad podujatí 15. týždeň – 06.04.2018

UTOROK             Štátna filharmónia Košice (ŠfK)

10. apríla             Dom umenia, Moyzesova 66, KE

10:00                    Téma TB:

63. ročník Košickej hudobnej jari 2018

Hostia TB:

  •                       Július Klein – riaditeľ ŠfK
  •                       Lucia Potokárová – námestníčka umeleckej prevádzky
  •                       Mariana Lechmanová – PR manažérka

________________________________________

 STREDA               Štátne divadlo

11. apríla                Historická budova ŠD – salónik, Hlavná 58, KE

9:00                       Téma TB:

                                 Premiéra hry Remeselníci

Hostia TB:

  •                        Milan Antol – riaditeľ činohry
  •                        Michal Spišák – režisér
  •                        Mirka Košická – dramaturgička
  •                        Henrieta Kecerová a Stanislav Pitoňák – herci

_________________________________________________

 INÉ

SAV – MOBILNÝ ODBER KRVI

Streda 11. apríla 2018 od 8:00 hod., knižnica Neurobiologického ústavu BMC SAV,  Šoltésová 4, KošiceMobilný odber krvi.  Kontaktná osoba: RNDr. Ján Gálik, CSc., riaditeľ ústavu (sám mnohonásobný darca krvi) – email: galik@saske.sk, 055/727 6200

______________________________________________

 OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

V prípade neuhradených členských príspevkov za rok 2017 budú neplatiči vyradení z evidencie SSN a z adresára RO SSN Košice.

__________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore