Košice

Prehľad podujatí 20.týždeň – 11.05.2018

UTOROK               Visit Košice

15. mája                 Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetinej 20, KE

10:00                       Téma TB:

                                 Košická noc múzeí a galérií 2018

Hostia TB:

 •                         Miloslav Klíma – výkonný riaditeľ Visit Košice
 •                         Mgr. Milena Gašajová – riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera
 •                         PhDr. Róbert Pollák –  riaditeľ Východoslovenského múzea Košice

______________________________________________

 UTOROK               Strana ŠANCA  

15. mája                 Krajská kancelária strany ŠANCA, Slovenskej jednoty 10, KE

13:30                        Témy TB:

 •                          Hlavné tézy volebného programu strany ŠANCA
 •                           Predstavenie ďalšieho člena tímu Som Košičan.

Hosť TB:

Viliam Novotný – predseda strany ŠANCA

___________________________________________

 STREDA                Tabačka Kulturfabrik

16. mája                 Tabačka, Gorkého 2, KE

11:00                       Téma TB:

Narodeniny Tabačky + ponarodeninový brunch pre médiá

                                  Hostia TB:

 •                          Peter Radkoff –  riaditeľ Tabačky Kultufabrik
 •                          Katarina Živanovič – generálna manažérka
 •                          Zuzana Psotková – dramaturgička programu pre divadlo
 •                          Marko Popovič – filmový dramaturg a hlavný produkčný
 •                          Daniel Franko – hudobný dramaturg

Tretie narodeniny oslávi nová Tabačka Kulturfabrik (TBCK) v sobotu 12. mája 2018 od 18:00 hod.  Novinárov pozýva na ponarodeninový brunch 16. mája – v deň, keď bola pred 3. rokmi Tabačka otvorená. Vedenie a kompetentní zhodnotia uplynulé obdobie a predstavia plány a program nezávislého kultúrneho centra nielen do konca roka 2018.   

_________________________________________

ŠTVRTOK             Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS)

17. mája                 RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. poschodí, KE

14:30                       Téma TB:

3. slovenský deň obezity a Európsky deň obezity

                                 Hostia TB:

 •                        MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. – prezidentka Obezitol. sekcie SDS
 •                         MUDr. Eva Sádová – primárka Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
 •                         MUDr. Peter Krcho, PhD. – prednosta Kliniky neonat. LF UPJŠ a DFN
 •                         MUDr. Alžbeta Tóhatyová, PhD. – zástupca garantov pre školu obezity

Účasť potvrdiť na: Katarína Gudiaková, gudiakova@snowball.sk, 0903 605 329

__________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 SEMINÁR  PRE  REGIONÁLNYCH  NOVINÁROV

Kancelária Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku pripravuje 2-dňový seminár pre regionálnych novinárov v Bruseli, ktorý sa bude konať 9. -11. júla 2018. Plánujeme stretnutia v EP, EK, Výbore regiónov a zaujímavý program spojený aj s návštevou centra Bruselu. Program bude k dispozícii neskôr.  Predbežne je odlet naplánovaný na podvečer 9. júla a prílet na podvečer 11. júla 2018 z/do Viedne.

Kancelária EP zabezpečí pozvaným novinárom letenky, ubytovanie a väčšiu časť stravy. Predbežne platí pravidlo: jeden novinár za redakciu, s výnimkou TV – ak zostane miesto, môže ísť aj kameraman.

Záujem potvrdiť najneskôr do 1. júna 2018 s uvedením:

Meno, redakcia a zaradenie v nej, dátum narodenia, číslo OP, telefónne číslo, bydlisko (odkiaľ budete cestovať), znalosť angličtiny (nie je podmienkou) a fotografia (JPG formát).

Soňa MELLAK, tlačová atašé

sona.mellak@europarl.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STRETNUTIE  FIREMNÝCH  A REGIONÁLNYCH MÉDIÍ  VO  ZVOLENE

Klub firemných a regionálnych médií pri SSN v Bratislave pripravuje už 45. ročník celoslovenského stretnutia, ktoré sa tentoraz uskutoční vo Zvolene v dňoch 14. – 16. júna 2018. Organizátori pripravujú opäť zaujímavý program.

Ubytovanie je zabezpečené v Penzióne FRANKO. Bude nutné do 18. mája potvrdiť ubytovanie, preto neodkladajte prihlásenie na neskôr.

Záväzne sa môžete prihlásiť na sbpress@sbpress.sk.

Bližšie informácie:

Monika Nemčeková – predsedníčka  Klubu firemných a regionálnych médií

0905 241 329

Účastnícky poplatok pre členov SSN je 35 € (treba sa preukázať platným preukazom), pre nečlenov  45 €. Platí sa vopred na účet  SK0209000000000028535330 – treba uviesť svoje meno, aby sa dala platba identifikovať.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

___________________________________________________________

 

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore