Tlačové správy

Zábavná prvouka

Stratégia Otvorená akadémia vychádza z poslania Slovenskej akadémie vied: jeho neoddeliteľnou súčasťou je prispievať k rozvoju spoločnosti vedeckým výskumom, zameraným na riešenie problémov a tém, dôležitých nielen pre vedu samu, ale aj pre hospodársku prax, technologickú infraštruktúru, riadiace inštitúcie, verejnosť, pre kultúru, morálku a kvalitu života občanov. Prostredníctvom nej môžeme lepšie spoznať SAV, uvedomiť si, čo naši vedci robia a zároveň sa presvedčiť o užitočnosti ich výskumov. Otvorená akadémia je platformou na napĺňanie spoločenského poslania vedy.

So zaujímavou akciou pre košických školákov prichádza Ústav materiálového výskumu SAV, ktorý sídli na Watsonovej 47 v Košiciach. V dňoch 21. – 25. mája 2018 organizuje zábavno-vzdelávací seriál „Zábavná prvouka“. V rámci programu Otvorenej akadémie získali finančnú podporu na túto popularizačnú aktivitu, určenú žiakom druhého a tretieho  ročníka základných škôl.

S nápadom zasvätiť zvedavé deti do tajov vedy prišli Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. a jej kolegyňa Ing. Erika Múdra, PhD. „Hlavným cieľom aktivity je ukázať 8-9-ročným deťom prácu a život vedca, predstaviť im vedu ako bežnú súčasť života. Zaujímavou a hravou formou ich prevedieme prierezom učiva prvouky, resp. prírodovedy druhého a tretieho ročníka  ZŠ. Týmto spôsobom majú možnosť si vytvoriť pozitívny obraz o technike, fyzike či chémii a možno v budúcnosti nebudú tieto predmety pre ne strašiakom,“ povedala A. Kovalčíková.

Po krátkej úvodnej prednáške si deti pomocou zábavných experimentov a skúšok z oblasti fyziky, chémie a materiálového inžinierstva otestujú základné vlastnosti rôznych materiálov na štyroch  experimentálnych stanovištiach. Pozrú sa na svet kovov, plastov, dreva, keramiky, či kompozitov pomocou mikroskopov a iných zaujímavých prístrojov. Vyskúšajú si napr. filtráciu a odparovanie látok, zaujímavé chemické reakcie, pokusy s hustotou, pohrajú sa s magnetmi, elektrickými obvodmi, či solárnym článkom. Pomocou svetelného mikroskopu sa pozrú ako vyzerá krieda i drevo, objavia stavbu cukru, listu rastlinky, motýlieho krídla i ľudského vlasu. Zistia, ktoré materiály okolo nás sú nevodiče, ktoré sú tvrdé a mäkké,  krehké i pevné.

Na základe získaných poznatkov môžu malí vedci rozhodnúť, ktorý materiál je vhodný napríklad na konštrukciu mobilu, auta či stavbu domu. Svojpomocne si budú môcť vyrobiť prívesok.

Súčasťou tohto podujatia je aj  výtvarná súťaž „Spoznaj svet materiálov očami techniky“.

Je určená deťom Základnej umeleckej školy – výtvarný odbor.  Vedecké fotografie, ktoré deti dotvoria svojím pohľadom a predstavivosťou, budú vystavené v rámci novembrového Týždňa vedy a techniky, ako aj počas Dňa otvorených dverí na ÚMV SAV. Týmto spôsobom sa detskými očami prepojí veda a umenie.

Organizátori očakávajú spolu okolo 130 malých zvedavcov. Úspešnosť projektu vyhodnotia a plánujú ďalšie hodnotné aktivity pre deti.

Podrobný program:

  • 21.5. (pondelok) – inštalácia vedeckých prístrojov a materiálov v zasadačke PROMATECH – U (nová budova SAV)
  • 22.5. (utorok) – 8:30 a 10:30 hod. tretiaci zo ZŠ Hroncova
  • 23.5.  (streda) – 9:00 tretiaci zo ZŠ Janigova, 15:00 žiaci ZUŠ Čordákova
  • 24.5.  (štvrtok) – 9:00 druháci ZŠ Krosnianska 4
  • 25.5.  (piatok) – 9:00 tretiaci zo ZŠ Mateja Lechkého

Viac informácií:

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.

email: akovalcikova@saske.sk

tel.: 055/7922426, 0903/740868

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore