Tlačové správy

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastnila na oslavách pri príležitosti 25. výročia činnosti Najvyššieho súdu v samostatnej SR

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) Ivetta Macejková sa na pozvanie predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniely Švecovej zúčastnila na oslavách pri príležitosti 25. výročia činnosti Najvyššieho súdu v samostatnej Slovenskej republike, ktoré sa konali vo štvrtok 17. mája 2018 v Bratislave.

Na slávnostnej recepcii v historickej budove Národnej rady SR predsedníčka ÚS SR vo svojom slávnostnom príhovore konštatovala, že ústavné demokracie vrátane Slovenskej republiky si vyžadujú fungujúci systém bŕzd a protiváh, pričom jedným zo základných prvkov zaistenia bŕzd a protiváh je práve riadne fungujúce všeobecné súdnictvo, ktorého vrcholným orgánom je Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková zaželala Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, jeho vedeniu i sudcom veľa dobrých a kvalitných rozhodnutí.

Je presvedčená, že na základe takéhoto kvalitného rozhodovania bude Najvyšší súd Slovenskej republiky naďalej predstavovať dôveryhodnú inštitúciu v Slovenskej republike a zároveň napĺňať svoje poslanie, teda bude naďalej nezávislým vrcholným súdnym orgánom všeobecného súdnictva a spolu s Ústavným súdom Slovenskej republiky a s ostatnými všeobecnými súdmi bude napĺňať spoločný cieľ, ktorým je zabezpečovanie efektívnej ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore