Košice

Prehľad podujatí 21. týždeň – 18.05.2018

STREDA                Štátne divadlo Košice

23. mája               ŠD, Historická budova – salónik, KE

14:00                    Téma TB:

Premiéra opery Don Giovanni

                                 Hostia TB:

  •                         Karol Kevický – riaditeľ opery
  •                         Juraj Nvota – režisér
  •                         Vinicius Kattah – dirigent
  •                         Jaroslav Moravčík – choreograf
  •                         Peter Hochel – autor textov do bulletinu

Generálna skúška, na ktorej bude možné urobiť obrazový materiál, je naplánovaná v ten istý deň na 17:00 hod.

(Viac v priloženej TS)

______________________________________________

ZÁBAVNÁ  PRVOUKA

V dňoch 21. – 25. mája 2018, Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, Košice – zábavno-vzdelávací seriál Zábavná prvouka v rámci programu Otvorená akadémia.

Program:

  • 21.5. (pondelok) – inštalácia vedeckých prístrojov a materiálov v zasadačke PROMATECH – U (nová budova SAV)
  • 22.5. (utorok) – 8:30 a 10:30 hod. tretiaci zo ZŠ Hroncova
  • 23.5.  (streda) – 9:00 tretiaci zo ZŠ Janigova, 15:00 žiaci ZUŠ Čordákova
  • 24.5.  (štvrtok) – 9:00 druháci ZŠ Krosnianska 4
  • 25.5.  (piatok) – 9:00 tretiaci zo ZŠ Mateja Lechkého

Viac informácií:

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.

email: akovalcikova@saske.sk

tel.: 055/7922426, 0903/740868

_______________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 STRETNUTIE  FIREMNÝCH  A REGIONÁLNYCH MÉDIÍ  VO  ZVOLENE

Klub firemných a regionálnych médií pri SSN v Bratislave pripravuje už 45. ročník celoslovenského stretnutia, ktoré sa tentoraz uskutoční vo Zvolene v dňoch 14. – 16. júna 2018. Organizátori pripravujú opäť zaujímavý program.

Ubytovanie je zabezpečené v Penzióne FRANKO. Bude nutné do 18. mája potvrdiť ubytovanie, preto neodkladajte prihlásenie na neskôr.

Záväzne sa môžete prihlásiť na sbpress@sbpress.sk.

Bližšie informácie:

Monika Nemčeková – predsedníčka  Klubu firemných a regionálnych médií

0905 241 329

Účastnícky poplatok pre členov SSN je 35 € (treba sa preukázať platným preukazom), pre nečlenov  45 €. Platí sa vopred na účet  SK0209000000000028535330 – treba uviesť svoje meno, aby sa dala platba identifikovať.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

______________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore