Aktuality

Výstava „Šľachtické rody trebišovského kaštieľa“

Od 6. júna 2018 si široká verejnosť bude môcť prezrieť v priestoroch múzea výstavu pod názvom „Šľachtické rody trebišovského kaštieľa“.

V rokoch 2015 – 2016, prešli historické objekty kaštieľa a jazdiarne patriace Múzeu a Kultúrnemu centru južného Zemplína v Trebišove rozsiahlou rekonštrukciou. Zmenil sa aj charakter múzea. Múzeum sa úž primárne nezameriava na dejiny poľnohospodárstva a v priestoroch kaštieľa pripravujeme nové expozície, ktoré budú prezentovať históriu regiónu južného Zemplína, mesta Trebišov, kaštieľa a šľachtických rodov, ktoré sú späté s ich dejinami. Výstava s názvom „Šľachtické rody trebišovského kaštieľa“ je prvým pokusom priblížiť návštevníkom majiteľov tohto objektu. Zároveň je prvou výstavou venovanou šľachtickým rodom v priestoroch trebišovského kaštieľa, ktorá vznikla v spolupráci s inými múzeami a galériami.

Výstava je venovaná uhorským šľachtickým rodom, ktoré sú spojené s dejinami trebišovského kaštieľa, so zreteľom na jeho konkrétnych majiteľov. Ide o rody Csáky, Szapáry a Andrássy. Výstava je inštalovaná v troch miestnostiach na poschodí severného krídla kaštieľa, pričom každá z miestností prezentuje jeden zo spomínaných rodov prostredníctvom vybraných solitérov. Miestnosti sú návštevníkom sprístupnené chronologicky. Prvá miestnosť je venovaná Csákyovcom, staviteľom trebišovského kaštieľa, druhá Szapáryovcom a tretia, jeho posledným majiteľom, Andrássyovcom.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore