Košice

Prehľad podujatí 23. týždeň – 01.06.2018

PONDELOK                Visit Košice

4. júna                          Villa Regia, Dominikánske námestie 3, KE

10:00                             Téma TB:

                                         Košice Gurmán Fest 2018

Hostia TB:

  •                                 Ing. Miloslav Klíma – výkonný riaditeľ Visit Košice
  •                                 Matej Belica – majiteľ KERE
  •                                 Martin Jakub – KubBo Select
  •                                 Gabriel Oprendek – Opre‘ Cider

____________________________________________

 PONDELOK                Bábkové divadlo (BDK)

4. júna                           BD, Alžbetinej 38, KE

10:00                             Téma TB:

VI. ročník festivalu medzinárodných dní bábkového divadla a hier pre rodiny VIRVAR 2018

Hostia TB:

  •                               Mgr. Pavol Hrehorčák – riaditeľ BDK
  •                                Mgr. Ivan Sogel – riaditeľ Virvaru

________________________________________

 STREDA                      Štátne divadlo (ŠD)

6. júna                        Malá scéna ŠD – foyer, Hlavná 76, KE

9:00                             Téma TB:

                                      Premiére inscenácie Sára Salkházi

Hostia TB:

  •                               Milan Antol – riaditeľ činohry
  •                              Kamil Žiška – autor a režisér
  •                              Tatiana Poláková – herečka

____________________________________________

INÉ

Potulky mestom Košice  – Areál „Veteriny“

Piatok až nedeľa 1. až 3. júna 2018 VÝNIMOČNE pri hlavnom vchode do areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie z Komenského ulice (zastávka Havlíčkova). Budovy cisárskej a kráľovskej polepšovne z čias Rakúsko-Uhorska. Nostalgická aula zo 70. rokov. Umelecké diela  slávnych autorov v (a)reáli. Nemocnica pre zvieratá, vzácne stromy a park. O rok jedna z najlepších univerzít oslavuje 70 rokov. Milan Kolcun sprevádza v piatok (1. júna) o 15:30 a 17:00, v sobotu (2. júna) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 a v nedeľu (3. júna) o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00. Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Viac: www.potulka.sk– –

– – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – –

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ  DIVADLA

Sobota 2. júna 2018 od 10:00 do 16:00 hod., Štátne divadlo Košice –   Deň otvorených dverí, ktorý sa ponesie v znamení hľadania divadelného pokladu. Deti, ale aj ich rodičov a všetkých záujemcov čaká zaujímavá súťaž, počas ktorej budú s pomocou špeciálnej mapy a pomocníkov hľadať na rôznych miestach v divadle indície – slová, z ktorých vytvoria slogan Dňa otvorených dverí. Ak sa im to podarí, budú si môcť vybrať cenu z truhlice s divadelným pokladom. Súčasťou programu budú aj tradičné prehliadky historickej divadelnej budovy a jej zákulisia aj s miestami, ktoré divákom nie sú bežne dostupné. Chýbať nebudú ani tvorivé divadelné dielne či možnosť odskúšať si divadelné kostýmy.

__________________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

__________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore