Tlačové správy

Nadané deti predvedú svoj um v Košiciach

Na Malú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční v piatok 8. júna 2018 v učebniach a laboratóriách Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, prihlásili pedagógovia až 56 žiakov z celého Slovenska. Sú to žiaci so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaní podľa Programom edukácie nadaných detí APROGEN, ktorého autorkou je PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. z Bratislavy. (poznámka: prisľúbila účasť na konferencii)

Organizácie Malej vedeckej konferencie, ktorá každoročne rotuje po Slovensku, sa tentoraz ujala Základná škola Krosnianska 4 v Košiciach za výdatnej pomoci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktorej dekan doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. nad ňou prevzal záštitu. Po slávnostnom otvorení (o 8:30 hod. v priestoroch PF UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach) a malom programe budú nadané deti prezentovať svoje ročníkové práce v sekciách.

Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach patrí do siete 29 škôl, ktoré vzdelávajú intelektovo nadaných žiakov v špeciálnych triedach podľa Programu APROGEN. Prvú alternatívnu triedu pre deti so všeobecným intelektovým nadaním otvorili na tejto škole ako v tom období jedinej v Košiciach v školskom roku 1997/1998. Výrazný podiel na tom mal vtedajší riaditeľ školy PaedDr. Štefan Dzurovčák (žiaľ, v marci tohto roku vo veku 70 rokov skonal).  Táto základná škola dlhodobo dosahuje vysokú úroveň vzdelávania a výchovy, jej absolventi úspešne študujú na stredných i vysokých školách a mnohí patria medzi špičky vo svojich odboroch nielen u nás, ale aj v iných krajinách. ZŠ Krosnianska 4 sa v rebríčku hodnotenia základných a stredných škôl mimovládnou neziskovou organizáciou INEKO umiestnila vo svojej kategórii už po štvrtýkrát na l. mieste!

APROGEN (Alternatívny PROgram Edukácie Nadaných) je jedinečný tým, že ponúka komplexné vzdelávanie od prvej triedy po maturitu, systém celodennej starostlivosti. so špecifickou úlohou ŠKD a popoludňajších aktivít žiakov. Tento systém zohľadňuje všetky špecifiká a odlišnosti vývinu intelektovo nadaných detí so silným zastúpením alternatívnych psychologických prístupov vo výchove. Tomu zodpovedá aj zameranie školy a to: Škola pre intelektovo nadaných žiakov a obohatenie učiva, zvýšenou psychologickou starostlivosťou a akceptovaním psychologických prístupov pri edukačnom procese.

Malú vedeckú konferenciu podporili: Mesto Košice – oddelenie školstva MMK, Východoslovenská energetika a.s., Košice; Siemens Healthineers Slovakia, a.s. a Soroptimist klub Košice.

Ďalšie informácie:

Ing. Dana Daneshjoová, riaditeľka ZŠ Krosnianska 4, Košice,

0949 250 343

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore