Košice

Prehľad podujatí 24. týždeň – 08.06.2018

Cez RO SSN Košice neboli (zatiaľ) na 24. týždeň nahlásené žiadne tlačové podujatia.

 ___________________________________________

INÉ

SAV

Štvrtok 14.júna 2018 o 13:30 hod., budova ústavov SAV, Watsonova 47, Košice – Seminár víťazov súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

19:00 hod. Štátna filharmónia, Dom umenia, Košice – Koncert „Mladí mladým – umelci vedcom“ spojený s odovzdaním ocenení víťazom súťaže SAV

_______________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

VYHODNOTENIE  NOVINÁRSKEJ  SÚŤAŽE

Streda 4.júla 2018 o 13:00 hod., Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice vyhodnotenie 23. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2017 a odovzdanie cien víťazným autorom. (Odborná porota bude práce posudzovať v utorok 26. júna 2018)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

_________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore