Košice

Prehľad podujatí 30.týždeň 20.07.2018

PONDELOK                CCC WGSKE Zdravotník Košice 

23. júla                           Wagon Slovakia, Bencúrova 13 – zasadačka GR, Košice

10:30                             Téma TB:

22. ročník Dahlie Rallye, Haligovce Goralský dvor

Hostia TB:

  •                                JUDr. Igor Cap – predseda organizačného výboru rallye
  •                                Emil Hajoš – prezident klubu CCC WGSKE Zdravotník Košice
  •                                Ladislav Simoník – majiteľ campu Goralský dvor, organizátor zrazu
  •                                Ing. Darina Semjanová – PR manažér akcie a moderátor besedy

___________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Ak dlžníci svoje členské neuhradia do 31. augusta 2018, budú vyradení z našej databázy – na jeseň nás čaká Regionálne zhromaždenie RO  SSN Košice + celoslovenský 13. snem SSN, preto potrebujeme skompletizovať informácie o členskej základni.

________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore