Košice

Prehľad podujatí 31. týždeň – 27.07.2018

PONDELOK             ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj   

30. júla                       RO SSN KE, Szakkyaho 1 – zasadačka na 3.poschodí

11:00                          Témy TB:

                                    Klienti ETP si čochvíľa začnú svojpomocne stavať rodinné Mesto. Najskôr musí mesto zbúrať „vybývaný“ panelák

  • Ako si klienti na LIX sporia na svoje domy?
  • Ako trávia deti na LIX prázdniny? Každý deň majú atraktívny program
  • Blíži sa Letná akadémia na Deviatke so zaujímavými lektormi
  • Ďalšie letné aktivity ETP na LIX
  • Naša nová publikácia Andal o dživipen 3

SÚVISLOSŤ: 2. augusta si pripomíname Deň rómskeho holokaustu

Hostia TB:                     

  •                            Ing. Slávka Mačáková, PhD, riaditeľka ETP Slovensko
  •                            Mgr. Anna Lemesányiová, koordinátorka projektov ETP na LIX
  •                            Mgr. Jakub Andor, mentor ETP
  •                            Mgr.Art. Oto Hudec, spoluautor projektu Deviatka žije!
  •                            PhDr. Beáta Hybáčková, PR manažérka ETP

___________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

SEMINÁR  V  ŠTRASBURGU

V stredu 12. septembra 2018 na plenárnej schôdzi  v Štrasburgu prednesie predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker svoju každoročnú Správu o stave Únie.

K budúcnosti EÚ sa bude konať  v Štrasburgu aj špeciálny seminár, kde sa vybraným novinárom prihovorí predseda EP Antonio Tajani či  skupina Eurolab, ktorá dala dokopy viac ako 400 návrhov z viac ako 43 krajín o tom, ako lepšie a zrozumiteľnejšie komunikovať Európu.

(Podrobnosti v priloženom programe).

Na plenárke by  mal –  v rámci série prejavov o budúcnosti EÚ- vystúpiť  aj grécky premiér A. Tsipras. Medzi predpokladanými témami je aj situácia v Maďarsku  či reforma autorského práva (copyright). Podrobnejší program nájdete na:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/infos-details.html?id=15741&type=Flash

Kancelária EP pozvanému novinárovi preplatí cestu do Štrasburgu (reálnu cenu letenky – economy class/ prípadne auto/vlak) a tiež paušál na ubytovanie na dve noci 360 eur.

Záujem o účasť potvrdiť najneskôr do 6. augusta 2018 na:

Soňa MELLAK, tlačová atašé

sona.mellak@europarl.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Ak dlžníci svoje členské neuhradia do 31. augusta 2018, budú vyradení z našej databázy – na jeseň nás čaká Regionálne zhromaždenie RO  SSN Košice + celoslovenský 13. snem SSN, preto potrebujeme skompletizovať informácie o členskej základni.

_____________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore