Tlačové správy

Budujeme nádej na Luníku IX

Motto: „Luník IX sa stane sídliskom ako ktorékoľvek iné.

V roku 2016 nadviazala nezisková organizácia ETP Slovensko spoluprácu s Mestom Košice a Mestskou časťou Luník IX v záujme skvalitnenia života obyvateľov sídliska Luník IX. Od tej doby sa na Luníku IX uskutočnilo veľa pozitívnych zmien. Veľkou mierou k tomu prispievajú projekty ETP Slovensko, združené pod spoločným názvom Budujeme nádej na Luníku IX.

Luník IX prestáva byť tým čím bol. Zbytočne sem budú chodiť turisti taxíkmi či v autobusoch obkukávať „najväčšiu biedu či najväčší problém politického rozhodnutia  Slovenska“. Luník IX sa obnovuje. Luník IX má nové vízie. Už dnes by turisti odišli z tohto sídliska sklamaní, atrakcia na východe končí. Máme sídlisko, zväčša rómske, ktoré sa chce a má ambíciu podobať sa iným.

ETP Slovensko vďaka svojim projektom, ktoré nadväzujú na seba a v spolupráci s Mestom Košice a so starostom sídliska Marcelom Šaňom, prispieva k absolútnej obnove sídliska.

… Ale všetko má svoju následnosť. Kontinuita projektov je daná …

  • 1. Všetko sa to začalo až po tom, keď sa stal starostom na Luníku IX pán Marcel Šaňa. Začiatkom roku 2016 sme s Mestom Košice podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého súčasťou je aj svojpomocná individuálna výstavba rodinných domov na Luníku IX za vlastné finančné prostriedky budúcich majiteľov domov. Od januára 2017 učíme rodiny, s výberom ktorých nám pomohol starosta Luníka p. Marcel Šaňa, finančnej gramotnosti. Rodiny učíme sporiť si a odkladať peniaze (kto len trocha pozná chudobné komunity, vie, že pre ich peniaze platí “míňaj tu a teraz“). Rodiny, ktoré spĺňajú základné sociálne kritéria a  majú záujem pustiť sa do svojpomocnej výstavby domov, začali pravidelne mesačne sporiť na vlastnú vkladnú knižku 50 €,  čo je podmienka, aby im ETP Slovensko poskytlo neziskovú mikropôžičku na stavebný materiál.  Z dvoch desiatok rodín, ktoré sa pre sporenie rozhodli, prešlo našimi prísnymi kritériami zatiaľ len 6 rodín. Medzi kritéria patrí i to, že z vkladnej knižky sa peniaze nevyberajú. Úspešní klienti rozumejú, že finančná disciplína znamená, že aj po roku sporenia budú pravidelne splácať 50 Eur mesačne za bezúročnú pôžičku, ktorú im vďaka projektu Budujeme nádej na Luníku IX pri začiatku výstavby ponúkne ETP Slovensko. Za poldruha roka sa počet sporiteľov rozšíril, ale z dôvodu neplnenia finančnej disciplíny aj následne zúžil.

Keď 12. februára tohto roku schválilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dlhodobý prenájom prvých troch pozemkov, každý s rozlohou 250 m2, na svojpomocnú a samofinancovanú výstavbu rodinných domov na Luníku IX,  predpokladali sme, že naši klienti si už od mája tohto roku budú môcť samostatne stavať. Termín začiatku výstavby sa však predĺžil, jednak kvôli pripomienkovaniu a  schvaľovaniu nového Územného plánu Mesta Košice, ako aj kvôli vypracovaniu Urbanistickej štúdie Luník IX. Veríme, že po schválení nového Územného plánu zdoláme aj poslednú prekážku. Mesto Košice ešte musí zbúrať „vybývaný“ panelák na Hrebendovej ulici.

Z pohľadu ETP Slovensko a podmienok daných projektom voči klientom ETP, by výstavba  mohla začať na jeseň tohto roka, kedy prvý klient dostane od Mesta Košice Zmluvu o prenájme pozemku. „Neviem sa dočkať, kedy začnem stavať“, vyjadril sa náš klient, úspešný sporiteľ Karol Turták, čo svedčí o tom, že klienti splnili  podmienky – majú nasporené, vyhrnuté rukávy a chcú čo najskôr stavať.

  • 2. Projekt Budujeme nádej na Luníku IX zahŕňa aj prácu s deťmi a mládežou. Prioritne s deťmi rodičov, ktorí chcú a môžu stavať. Od mája 2017 sa naši odborní pedagogickí pracovníci, mentori a tútori stretávajú v Komunitnom centre Mesta Košice na Luníku IX s deťmi našich klientov. Zapájajú ich do príťažlivých aktivít, ale tiež pre nich organizujú výlety. Dvere komunitného centra sú však otvorené všetkým deťom zo sídliska. V  komunitnom centre sa ich teraz cez prázdniny bežne stretne zo štyridsať. O deti sa denne starajú a vypĺňajú im denný prázdninový program naši siedmi zamestnanci.  Okrem iného sa im venuje náš multimediálny umelec Oto Hudec a výstupom z jeho spolupráce s deťmi z Luníka IX bude umelecké dielo inštalované v parčíku sídliska Luník IX. Naši detskí zverenci  na jeho tvorbe pracovali s radosťou a s rovnakým potešením, ako ich dospelí mentori a umelci.  Teraz sa budú deti po prvý raz  pýšiť v tričkách a s taškami na pleci, s logom tohto projektu, ktoré vzniklo aj vďaka ich nápadom a ktoré výtvarne spracoval  grafik Igor Kupec.

Ako sme už spomenuli, deťom z Luníka IX (prioritne tým, ktorých rodičia sa zapojili do sporenia a projektu  svojpomocnej výstavby rodinných domčekov) poskytlo ETP Slovensko mentorov a aj online mentorov, vďaka ktorým sa zvýšil záujem detí o vzdelávanie a zmysluplné využívanie voľného času. Sedemnásť detí zo sídliska sa od 7. do 11. júla tohto roku zúčastnilo na Letnej dramatickej akadémii Schopné deti 2018, kde sa im okrem slovenských mentorov a tútorov venovali aj umelci z Dramatic Adventure Theatre z New Yorku. Umelci z USA s deťmi počas štyroch nasledujúcich dní naštudovali divadelné predstavenie Divadlo na Deviatke, ktoré sa stretlo s úspechom.

  • 3. Od 1. do 9. augusta tohto roku deti z Luníka IX čaká ďalšie príťažlivé podujatie Letná akadémia na Deviatke 2018, počas ktorého sa stretnú s rómskou spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou, turistický sprievodca Milan Kolcun ich povodí po pamiatkach Košíc, zájdu do hrnčiarskej dielne a budú si tam môcť okúsiť prácu s hlinou, program im spestria rómski konzervatoristi, kamaráti z tanečného štúdia Jany Haňákovej zo Svidníka a ďalšími zaujímavými aktivitami. Zlatým klincom akadémie bude výlet do Opálových baní Dubník. Letnú akadémiu na Deviatke organizuje ETP Slovensko už druhý rok.

Okrem spomínaných podujatí sa deti počas všetkých prázdninových dní stretávajú s odbornými pracovníkmi ETP a s hosťami a vďaka atraktívnemu programu zažívajú nezabudnuteľné chvíle.

  • 4. Od septembra tohto roku v spolupráci s Mestom Košice a Základnou školou Podjavorinská plánujeme aj na Luníku IX pracovať so žiakmi základnej školy Feuersteinovou metódou Inštrumentálneho obohacovania. Metóda pomáha rozvíjať kognitívne zručnosti detí, ktoré vyrastajú v menej podnetnom, sociálne znevýhodnenom prostredí.

Príbehy dvoch našich klientov a mentorky z Luníka IX sme zahrnuli aj do našej najnovšej publikácie Andal o dživipen 3 (Zo života). Je to už tretia kniha príbehov ľudí z osád a odporúčaní ETP Slovensko pre prácu so segregovanými komunitami.

V súčasnosti ETP Slovensko zamestnáva 12 odborných pracovníkov na prácu s deťmi a dospelými na Luníku IX na plný alebo čiastočný úväzok. Vzájomne prepojené, dlhodobé a na seba nadväzujúce projekty na Luníku IX realizuje občianske združenie ETP Slovensko s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR, Dunajského nadnárodného programu, Ministerstva vnútra SR – Program Efektívna verejná správa, súkromnej spoločnosti Hollen, s.r.o., Nadácie Habitat for Humanity International, Nadácie pre deti Slovenska a ďalších individuálnych darcov a sponzorov.

Nezodpovedanou a stále veľmi aktuálnou otázkou ostáva, ako a za budú pokračovať aktivity na Luníku IX, ktoré sú súčasťou „Koncepcie komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX (Komunitný a strategický plán Košice – Luník  IX)“, naplánované na najbližších minimálne 15 rokov a schválené Mestským zastupiteľstvom v apríli 2018. 

ETP Slovensko verí, že  zodpovední politickí činitelia a pracovníci na štátnej, regionálnej a komunálnej úrovni nájdu spôsob, ako dlhodobo pokračovať v pilotných aktivitách rozbehnutých neziskovou organizáciou ETP Slovensko v spolupráci s Mestom Košice a Mestskou časťou Luník IX.

Mesto Košice sa naviac môže inšpirovať programom Smart City. Nový model, zavádzaný Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, program Smart City okrem multisektorálneho prístupu spája dotáciu z verejného sektora s investíciami zahraničných partnerov. Dlhodobý plán Mesta Košice, ktorým podľa novej Urbanistickej štúdie Luník IX mesto plánuje vyčleniť na Luníku IX pozemky na výstavbu ďalších bytoviek a rodinných domov, dáva k tomu všetky predpoklady.

Nájde sa investor, ktorý sa chopí tejto šance zmeniť Luník IX na sídlisko ako ktorékoľvek iné?

Príležitosť pre využitie finančných prostriedkov z verejných zdrojov ponúkajú doteraz veľmi slabo čerpané európske peniaze z Operačného programu Ľudské zdroje. V rámci tohto operačného programu sú Prioritné osi 5 a 6 určené na zlepšenie situácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Stane sa Luník IX sídliskom ako každé iné?

 

Viac informácií:

Anna Lemesányiová, koordinátorka projektov na Luníku IX, lemesanyiova@ke.etp.sk, 0917 179 638

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore