Košice

Prehľad podujatí 32. týždeň – 03.08.2018

Cez RO SSN Košice neboli (zatiaľ) na 32. týždeň nahlásené žiadne tlačové podujatia.

_______________________________________________

INÉ

POTULKY MESTOM  – VÍNO A KOŠICE

Piatok až nedeľa 3. až 5. augusta 2018, Hlavná č. 10 (pred Štátnou vedeckou knižnicou), Košice – Potulky mesto Košice na tému: Víno a Košice. Ako súvisí zvon sv. Urban s vínom? Kto je patrón vinárov? Kde boli vinárske závody? Ako vznikla značka košického vína RUBESO? Koľko sa pilo v stredoveku? Kde sídlili predajcovia vína v Košiciach? Kde nájdeme motívy vínnej révy a čo symbolizovala? Malá degustácia vína pre plnoletých za veľmi mierny poplatok. (1,99 v predpredaji) Potulku pripravená v spolupráci s Chateau GRAND BARI. Milan Kolcun sprevádza v piatok (3. augusta) o 15:30 a 17:00, v sobotu (4. augusta) o 10:30, 14:00, 15:30 a 17:00 a v nedeľu (5. augusta) o 14:00, 15:30 a 17:00.
Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Dĺžka potulky: 45 min. prehliadka v meste + 20 min. ochutnávka 3 vzoriek

Koniec na Poštovej ulici č. 8

Viac: www.potulka.sk

____________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

SEMINÁR  V  ŠTRASBURGU

V stredu 12. septembra 2018 na plenárnej schôdzi  v Štrasburgu prednesie predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker svoju každoročnú Správu o stave Únie. + prezentácia nového Eurobarometra a bilancia práce EP za posledné 4 roky.

K budúcnosti EÚ sa bude konať  v Štrasburgu aj špeciálny seminár, kde sa vybraným novinárom prihovorí predseda EP Antonio Tajani či  skupina Eurolab, ktorá dala dokopy viac ako 400 návrhov z viac ako 43 krajín o tom, ako lepšie a zrozumiteľnejšie komunikovať Európu.

program_EÚ_seminár_Štrasburg 

Seminár je prioritne určený komentátorom, šéfredaktorom,  editorom  a senior novinárom. Kancelária EP pozvanému novinárovi preplatí cestu do Štrasburgu (reálnu cenu letenky – economy class/prípadne auto/vlak) a tiež paušál na ubytovanie na dve noci 360 eur. Ak máte záujem prihlásiť sa na tento seminár, napíšte mi najneskôr do 15. augusta.

Záujem o účasť potvrdiť najneskôr do 15. augusta 2018 na:

Soňa MELLAK, tlačová atašé

sona.mellak@europarl.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Ak dlžníci svoje členské neuhradia do 31. augusta 2018, budú vyradení z našej databázy – na jeseň nás čaká Regionálne zhromaždenie RO  SSN Košice + celoslovenský 13. snem SSN, preto potrebujeme skompletizovať informácie o členskej základni.

______________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore