Tlačové správy

V Košiciach sa začína 13. ročník Dní španielskej kultúry

Od pondelka 1. októbra 2018 sa Košičania môžu tešiť na ďalší ročník tradičných Dní španielskej kultúry. Záštitu nad nimi prevzal veľvyslanec Španielskeho kráľovstva D. Luis Belzuz de los Ríos.

Žiaci a učitelia Gymnázia, Park mládeže 5 v Košiciach pripravili sériu kultúrno-zábavných podujatí. Emblémová akcia Košická La Rambla sa bude konať v utorok 2. 10. 2018 na Hlavnej ulici od 15:00 do 16:30 hod. Prejsť sa po nej prídu aj zástupca španielskeho veľvyslanectva, zastupujúci primátor mesta Košice a iní vzácni hostia.

Pozornosť verejnosti si však určite zaslúžia aj omša v Kostole sv. Ducha celebrovaná v španielskom jazyku, futbalový turnaj El Clásico či sobotňajší Deň otvorených dverí Gymnázia, Park mládeže.

Gestor a hlavný organizátor: Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 

Termín konania: 1.10. – 6.10.2018                 

  • 1. október – pondelok:

 

16:30     POPOLUDNIE SO Španielskou kultúrou 

Kultúrny program zostavený z oblasti španielskej kultúry, slova, spevu a tanca v podaní študentov GPM a hostí

Miesto: AULA, SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

Záštitu prevzal starosta MČ Sever Marián Gaj

  • 2. október – utorok

15:00              KOŠICKÁ „LA RAMBLA“

Barcelonská hlavná ulica na košickej Hlavnej v podaní študentov španielskeho gymnázia

Miesto: Hlavná ulica, Košice

Záštitu prevzal námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško

  •  3. október – streda

16:00               Svätá omša v španielčine

                        Miesto: Kostol Ducha sv. (Špitálsky), Južná trieda 4, Košice

  •  4. október – štvrtok

15:30            Košické „EL CLÁSICO“ – o pohár veľvyslanca Španielskeho kráľovstva

Futbalový turnaj (Nominácie: Fan club FC Barcelona, Fan clun Real Madrid, Fan club Villareal, VIP, Španielski učitelia)

Miesto: Šport. hala SOŠ železničná, Palackého 14, Košice

Záštitu prevzal prednosta OÚ Košice Ing. Jozef Lazár, LL. M

  •  5. október – piatok

10:00                    Poznaj regióny španielska

Študenti GPM sa predstavia ako sprievodcovia po španielskych regiónoch. Priblížia ich kultúru, históriu a gastronómiu

Miesto: Školský park, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Záštitu prevzal honorárny konzul Španielskeho kráľovstva

  • 6. október – sobota

9:00 – 12.00           Deň otvorených dverí Gymnázia, Park mládeže 5, Košice

Deň otvorených dverí najväčšieho gymnázia so slovensko-španielskou Bilingválnou sekciou na Slovensku. Španielski a latinskoamerickí lektori, vedenie školy, učitelia i  študenti sú Vám k dispozícii. Simulované prijímacie pohovory, kultúrny program.

                              Miesto: Gymnázium, Park mládeže 5, sídlisko Mier, Košice

Záštitu prevzal vedúci odboru školstva OÚ Košice Ing. Jozef Javorka, CSc.

 

Kontakt: Gymnázium Park mládeže 5, Košice, ( 055/633 54 70 : www.gpm.sk  , riaditelstvo@gpm.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore