Tlačové správy

Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach výstava Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie

otvorenie výstavy: 18.10.2018 o 18:00 / VSG, Alžbetina 22, Košice

Vystavení autori: Július Flache, Edmund Gwerk, Viliam Ruttkay – Nedecký

Reštaurátor: Miroslav Slúka Kurátorka: Zuzana L. Majlingová 

trvanie výstavy: 19.10 – 28.11.2018

Výstava Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie je zostavená z výberu aktuálne zreštaurovanej  autorskej kolekcie diel troch maliarov medzivojnovej moderny: Júliusa Flacheho (1892 – 1967), Edmunda Gwerka (1895 – 1956) a Viliama Ruttkaya-Nedeckého (1892 – 1967). Prezentácia zachytáva obdobie ich ranej tvorby po absolvovaní akademických štúdií, približne od 20. rokov 20. storočia až po vrcholné práce, kreované na prelome tretieho decénia až do vojnových rokov. Sledované obdobie predstavuje formatívny vývoj ich maliarskeho programu spočiatku ovplyvneného školením až k vytvoreniu svojho autentického autorského štýlu.Výstavu nečleníme chronologicky, ale podľa žánrov, ktoré zodpovedali prirodzenému dobovému zaujatiu umelcov – krajinou, sociálny motívom, intímnymi zákutiami mestských vedút a obľúbených prostredí, portrétom a aktom. V tematických celkoch a vzájomných komparáciách príbuzných námetov výraznejšie vynikajú štýlové osobitosti maľby generačne blízkych umelcov, pôsobiacich v regióne banských miest – v Banskej Bystrici (Július Flache, Viliam Ruttkay-Nedecký) a Banskej Štiavnici (Edmund Gwerk).V rámci každoročnej dramaturgickej výstavnej edície Zreštaurované diela sa Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici zameriava na predstavenie menej známych prác zo svojej zbierky, ktoré sú z dôvodu poškodenia a zlej kondície dlhodobo nevystavované, a preto verejnosti menej známe (diela J. Flacheho a V. Ruttkaya – Nedeckého). Alebo naopak: ide o diela zapožičané v stálych expozíciách partnerských galérií, ktoré vzhľadom k ich veku a dlhodobým verejným prezentáciám akútne vyžadujú ošetrenie (diela E. Gwerka zapožičané v stálej expozícii umelca v B. Štiavnici). Kurátorský výber zbierkových predmetov určených na každoročné reštaurátorské ošetrovanie zároveň zohľadňuje aj ich následné zhodnotenie prostredníctvom výstavy, aktuálne špecifikovanej ako výberovej kolekcie malieb výrazných osobností medzivojnovej moderny, pôsobiacich v regióne banských miest.Na prezentovanej kolekcii malieb zo zbierky Stredoslovenskej galérie bol počas roka 2017 a 2018 vykonaný nedeštruktívny prieskum pozorovaním pri dennom svetle, bočnom razantnom svetle a UV luminiscencii. Následne bola vykonaná sondáž vo vrstve depozitu a lakovej vrstve malieb. Diela boli očistené od vrstvy depozitu, poškodené miesta vytmelené, v jednotlivých prípadoch vykonané retuše a plocha diel zalakovaná záverečným lakom. Väčšinu malieb bolo nutné zarámovať  do nových vhodných drevených rámov vytvorených na mieru. Kompletné reštaurovanie malieb realizoval reštaurátor Miroslav Slúka.Výstava bola premiérovo uvedená v Stredoslovenskej galérii v Bethlenovom dome v letných mesiacoch a jej repríza sa koná vo Východoslovenskej galérii v Košiciach v termíne od 18.10. do 28.11. 2018. Výstavu a reštaurovanie diel podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. txt:zlmSPRIEVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVE: 13.11.2018 o 17:00 / VSG, Alžbetina  22, Košice – Komentovaná prehliadka kurátorkou výstavy Zuzanou L. Majlingovou

 
 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore