Tlačové správy

V Galérii umelcov Spiša vystavuje jubilujúci Peter Pollág

  • 09.00 – 19.00: GALERIJNÁ STREDA
  • 17.00 – 18.30: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ / Jubilanti 2018 – Peter Pollág = 60
  • 19.00 – 20.00: KONCERT V GALÉRII / Jano SVETLAN Majerčík: Piesňodary

 

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Názov podujatia:  GALERIJNÁ STREDA / do 19.00 otvorené stále expozície a aktuálne výstavy
  • ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ / Jubilanti 2018 – Peter Pollág = 60

                                         KONCERT V GALÉRII / Jano SVETLAN Majerčík: Piesňodary

  • Termín / čas podujatia:  24. 10. 2018, streda, 17.00 –  20.00 hod
  • Kontakt pre médiá:  Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk

Projekt ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej  interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie.

ROZHOVORY O UMENÍ dopĺňajú programovú ponuku galérie: sú pravidelným cyklom stretnutí s umením, reflektujúcim aktuálne výstavy a prezentujúce výtvarníkov zo zbierky  i z prezentačných činností.

KONCERTY V GALÉRII sú pravidelným podujatím s cieľom prezentovať výberové skupinové a sólové hudobné produkcie, s cieľom „spojiť“ múzy a doplniť prezentačné − hlavne výtvarne orientované formáty galérie, aj o hudbu.

GALERIJNÁ STREDA / v čase od 9.00 – 19.00.

Otvorené stále expozície: Terra Gothica, Jozef Hanula, Záhrada umenia;

aktuálne výstavy: Jubilanti 2018, Maľbou vanie, sochou mrazí…, Banerová výstavy Zo zbierky galérie, Peter Smik: Krabice & Srdcia.

ORBIS PICTUS − ROZHOVORY O UMENÍ / JUBILANTI 2018 – PETER POLLÁG = 60

Koncertná sála od 17.00, vstup voľný.

Rozhovory nielen o tvorbe s významným predstaviteľom slovenskej výtvarnej scény s medzinárodným renomé. Prednáška a beseda je realizovaná k autorovmu životnému jubileu (60) v rámci aktuálnej výstavy zo zbierky galérie Jubilanti 2018.

PROFIL AUTORA / Peter Pollág sa narodil v r. 1958 v Levoči. V r. 1977 – 1983 študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení  v Bratislave. V r. 1980 absolvoval študijnú stáž na Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci v Perugii, v r. 1986 – 1987 na Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paríži a v r. 1988 na Faculdad de Bellas Artes Universidad Complutense v Madride. Súčasne v r. 1984 – 1989 absolvoval externú ašpirantúru na VŠVU v Bratislave

a na AVU v Prahe. Od skončenia štúdia do r. 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. Venuje sa nielen komornej maľbe a grafike, ale aj knižnej ilustrácii, monumentálnej tvorbe, mozaike, tapisérii a animovanému filmu. Jeho diela sa nachádzajú vo verejných, a najmä v súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

Peter Pollág patrí k profilovým postavám súčasného slovenského maliarstva. Inšpiratívne východiská v jeho tvorbe sú z nielen z domácich, ale aj z inonárodných kultúrnych tradícií. Ovplyvnený najmä Čínou a africkým umením tvorí lyrické diela plné inotajov a metafor. Farebné štruktúry, pastóznosť plochy, prelínanie historických a mytolo-gických prvkov zložené do jednotného celku charakterizujú jeho výtvarný prejav. Hľadá stále nové možnosti výtvarného stvárnenia svojich predstáv. Expresívne podanie maľby vyjadruje vnútorné pocity autora a reakcie na podnety z okolia.

KONCERT V GALÉRII / JANO SVETLAN MAJERČÍK: PIESŇODARY

Koncert v galérii od 19.00, vstupné 5 € / osoba.

Sólový koncert slovenského pesničkára. Ako uvádza spevák: „Piesňodarmi odrážam svetlo na tmavé miesta v ľudských srdciach, a možno niečo v niektorých ľuďoch zmením. Taký je význam a podstata mojej dlhej cesty, cesty pesničkára…“ (www.janomajercik.sk)

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore