Tlačové správy

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková sa v dňoch 19. – 20. októbra 2018 zúčastňuje 116. plenárneho zasadnutia Benátskej komisie

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková sa v dňoch 19. – 20. októbra 2018 zúčastňuje 116. plenárneho zasadnutia Európskej komisie  pre  demokraciu  prostredníctvom  práva,  známej ako Benátska komisia.

Súčasťou programu 116. plenárneho zasadnutia Európskej komisie pre demokraciu  prostredníctvom práva je okrem iného diskusia o spolupráci s orgánmi Rady Európy (Výbor ministrov, Parlamentné zhromaždenie a Kongres miestnych a regionálnych samospráv Európy).

Medzi ďalšie témy plenárneho zasadnutia patrí aj riešenie nastolených problémov a príprava stanovísk vo veciach týkajúcich sa Albánska, Arménska, Rumunska, Kazachstanu, Maroka, Moldavska, Macedónska, Tuniska a Uzbekistanu.

Benátska komisia bude ďalej informovaná o ústavnom vývoji v Brazílii, Mexiku a Peru, o pokroku v práci na Princípoch ochrany a podpory inštitútu ombudsmana (Benátske princípy) a taktiež o najnovšom vývoji judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva z pohľadu odkazov na stanoviská, správy a štúdie Benátskej komisie.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky. 

Viac informácií Vám môže poskytnúť  JUDr. Tomáš Senaj, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR

telefón: 055/7207 239, mobil: +421 905 404 222, e-mail: tomas.senaj@ustavnysud.sk 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore