Košice

Prehľad podujatí 43. týždeň – 19.10.2018

PONDELOK                      Košický samosprávny kraj (KSK)

22. októbra                        Magistrát mesta Košice – veľká zasadačka,  Trieda SNP 48/A, Košice

9:00                                  8. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

______________________________________________________________

UTOROK                        Bábkové divadlo (BDK)

23. októbra                    Bábkové divadlo Košicescéna JORIK, Tajovského 4, Košice, Košice

11:00                                Téma TB:

Premiéra inscenácie Antona Pavloviča Čechova Úbohý Platonov  (I. premiéra: 26.10.2018 o 19:00 hod., II. premiéra: 28.10.2018)

Hostia TB:

  •                                 Aleš Bergman – režisér
  •                                 Pavol Hrehorčák – riaditeľ BDK
  •                               Ivan Sogel – umelecký šéf BDK
  •                                 herci: Erika Orgovan Molnárová, Michal Novodomský a. h., Jana Štafurová, Peter Creek Orgován, Kristína Medvecká/Heretiková, Viktória Sedláková

Novinári sú pozvaní aj na hlavnú skúšku od 9:00 hod.

____________________________________________________________

ŠTVRTOK                      Spoločnosť KOSIT

25. októbra                   KOSIT, Rastislavova 98, Košice

9:00                                  Téma TB:

Pripravenosť spoločnosti KOSIT na zimnú sezónu 2018/2019 v meste Košice (predstavenie vozového parku, personálneho zabezpečenia, aktualizovaný počet km ciest v rámci zimnej údržby a pod.)

Hosť TB:

Marián Christenko – generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT

___________________________________________________________________

INÉ

VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 20. októbra 2018 o 14:00 hod., Výmenník na Ul. Obrody, Košice – Vedecký brloh na tému Záhadné plazy a ich životy. RNDr. Igor Majláth PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyvráti mýty a objasní povery, ktoré sú s týmito tvormi spájané. Budúci biológovia dostanú možnosť skúmať na živých exemplároch znaky a unikátnosti zástupcov ríše plazov.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Utorok 23. októbra 2018 o 18:00 hod., Tabačka Kulturfabrik – v priestoroch Fabricafe pri bare na prízemí,  Gorkého 2, Košice – V prednáške Významné osmičkové dátumy v našich dejinách sa doc. Mgr. Milan Olejník, PhD. zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV v  Košiciach zameria na dôležité osmičkové roky (1918, 1938, 1948, 1968, 1988), ktoré výrazne ovplyvnili osud našej krajiny. Rozoberie dopad niektorých týchto medzníkov na naše dejiny.

__________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore