Tlačové správy

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková sa 24. októbra 2018 zúčastní „Slávnostného zhromaždenia k pripomenutiu 100. výročia vzniku samostatnej Československej republiky“

Na pozvanie predsedu Ústavného súdu Českej republiky Pavla Rychetského sa dnes predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková zúčastní „Slávnostného zhromaždenia k pripomenutiu 100. výročia vzniku samostatnej Československej republiky“, ktoré sa uskutoční v sídle Ústavného súdu Českej republiky v Brne.

Československá republika bola prvou krajinou na svete, ktorá vo svojej ústave zakotvila inštitút ústavného súdnictva. Ústavné súdy oboch krajín sa preto hrdo hlásia k odkazu Československej republiky, ktorej ústavný systém mal výrazný vplyv aj na tvorbu ústav oboch samostatných štátov.

„Slávnostné zhromaždenie k pripomenutiu 100. výročia vzniku samostatnej Československej republiky“ svojím príhovorom otvorí Pavel Rychetský, predseda Ústavného súdu Českej republiky, a okrem predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej sa na slávnostnom zhromaždení zúčastnia aj Milan Štech, predseda Senátu Parlamentu Českej republiky, a Radek Vondráček, predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky.

Súčasťou slávnostného zhromaždenia bude aj slávnostný koncert Filharmónie Brno, ktorá uvedie Novosvetskú symfóniu Antonína Dvořáka. Program zavŕši videomapping k oslavám 100. výročia Československej republiky premietaný na fasáde Ústavného súdu Českej republiky.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky. 

Viac informácií Vám môže poskytnúť  JUDr. Tomáš Senaj, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR

telefón: 055/7207 239, mobil: +421 905 404 222, e-mail: tomas.senaj@ustavnysud.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore