Tlačové správy

TUKE otvára špičkové výskumné a vzdelávacie pracovisko zamerané na oblasť internetu vecí „IoT AT&T Lab“

Technická univerzita v Košiciach otvára v spolupráci so spoločnosťou  AT&T  špičkové výskumné a vzdelávacie pracovisko zamerané na oblasť internetu vecí (IoT) „IoT AT&T Lab”

Na Katedre počítačov a informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (KPI FEI TUKE) v piatok, 26.10.2018 o 13.00 h slávnostne otvoria moderné laboratórium zamerané na v súčasnosti výsostne aktuálnu oblasť internetu vecí, ktoré je primárne určené pre študentov informačných technológií. Laboratórium je architektonicky moderný, na Slovenské pomery inovatívne a technologicky špičkovo vybavený priestor, ktorý bude slúžiť nielen ako atraktívne vzdelávacie pracovisko zamerané na oblasť internetu vecí, ale aj pre výskum a vývoj v predmetnej oblasti.

„Toto laboratórium je ďalším zo špičkových laboratórií, ktoré je na KPI v krátkom čase otvárané a ktoré vzniklo vďaka úzkej spolupráci TUKE s významnou globálnou firmou – AT&T“, uviedol vedúci Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE, Jaroslav Porubän. „Takéto projekty spolupráce so súkromným sektorom pomáhajú zatraktívniť a skvalitňovať vzdelávanie, rozvíjať inovácie a prispievajú k zníženiu odlivu mladých talentovaných ľudí z regiónu“, pokračuje J. Porubän.

Laboratórium bolo vybudované v rámci spolupráce TUKE a spoločnosti AT&T, ktorá má dlhodobo záujem o podporu nielen samotného vzdelávacieho procesu, ale aj o vytváranie podmienok pre jeho skvalitnenie. „AT&T má záujem o úzku spoluprácu s TUKE, ako špičkovej vzdelávacej inštitúcií nielen v oblasti vytvárania podmienok pre zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu, ale sa aj priamo zúčastňuje v posledných rokoch na jeho organizácií tým, že umožňuje svojím expertom sa podieľať na zabezpečení vybraných častí vzdelávacieho procesu“. Je to náš príspevok k podpore vytvárania podmienok pre prípravu špičkových odborníkov v oblasti IKT. A na TUKE takýto odborníci pripravovaní sú. Sme radi, že sa na tomto procese môžeme aktívne podieľať v čase, keď IT sektor na Slovensku zápasí s deficitom odborníkov v oblasti IT“ uviedol generálny riaditeľ AT&T Gabriel Galgóci.

Kontaktná osoba:

doc. Ing. František Jakab, PhD., Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE,  frantisek.jakab@tuke.sk,  0905 715 816

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore