Tlačové správy

V košickom Bábkovom divadle otvorili Detskú bábkovú dramatickú družinu

Vedenie Bábkového divadla (BDK) v Košiciach sa rozhodlo prispieť k rozvíjaniu umeleckých zručností potenciálnych mladých hercov vytvorením Detskej bábkovej dramatickej družiny pri BDK. Zmyslom projektu je podchytiť talentované deti vo veku 7 – 14 rokov a poskytnúť im možnosť tvorivo umelecky sa realizovať pod vedením divadelných pedagógov a skúsených hercov v jedinom profesionálnom bábkovom divadle na východnom Slovensku. Deti, ktoré vynikajú v niektorom z múzických umení a budú odborne vedené v ich rozvíjaní a zdokonaľovaní, budú mať zároveň väčšiu šancu uspieť na konzervatóriách a neskôr na vysokých školách umeleckého zamerania. Dôvodom otvorenia Detskej bábkovej dramatickej družiny je aj naliehavá potreba poskytnúť priestor a odborné vedenie pri výchove novej generácie mladých ľudí, ktorí budú chcieť robiť bábkové divadlo a budú mať k nemu pozitívny vzťah od útleho veku. Nájsť kvalitného herca je stále veľký problém a to nielen na Slovensku.

Bábkové divadlo v Košiciach sa rozhodlo ísť v tomto smere cestou výchovy a vzdelávania talentovaných detí z východného Slovenska, ktorým dá možnosť realizácie priamo v bábkových inscenáciách. Najtalentovanejšie deti by sa mohli predstaviť s vlastnou hrou aj na obľúbenom festivale Virvar – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny, ktorý sa koná vždy začiatkom júna. Vedúcou Detskej bábkovej dramatickej družiny bude divadelná pedagogička a absolventka pražskej DAMU MgA., Mgr. Marica Harčaríková, ktorá v súčasnosti vyučuje aj na súkromnom konzervatóriu v Prešove. Košické dramatické centrum bude vďaka kontaktom p. Harčaríkovej spolupracovať práve s pražskou DAMU, ale aj s podobným centrom v Bratislave. Súčasťou vzdelávacieho procesu budú pravidelné workshopy a divadelné dielne, určené aj pre verejnosť. Na vedení dramatickej družiny sa budú podieľať aj herci BDK, ktorí odovzdajú deťom svoje bohaté praktické skúsenosti v práci s rôznymi typmi bábok. Popri divadelnej činnosti sa u detí budú rozvíjať aj ďalšie umelecké vlohy, najmä spev, hra na hudobnom nástroji a tanec.

Mgr. Martin Konečný, PhD., manažér BDK

E-mail: konecnybdke@gmail.com

Web: www.bdke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore