Tlačové správy

Dvaja riaditelia stredných škôl si z rúk predsedu Košického samosprávneho kraja prevzali menovacie dekréty

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka vo štvrtok 8. novembra 2018 vymenoval do funkcie riaditeľa Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach Zsolta Lukácsa a riaditeľku Gymnázia Trebišovská v Košiciach Janu Šalagovičovú.

Vymenovaní riaditelia vzišli ako úspešní uchádzači z výberových konaní a na návrh Rady škôl.

 „Nakoľko sa nepreukázali žiadne pochybnosti k priebehu výberových konaní, rozhodol som sa týchto kandidátov vymenovať. Úrad Košického samosprávneho kraja sa od konca minulého roka snaží zodpovedne pristupovať k výberu nových riaditeľov škôl, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, nakoľko stredné školstvo považujeme za jednu z kľúčových oblastí, ktoré sú v kompetencii kraja. Novým riaditeľom škôl prajem veľa energie a síl a verím, že ich výber prispeje ku skvalitneniu vzdelávania a výchovy študentov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Novovymenovaní riaditelia budú stredné školy viesť najbližších päť rokov.

Výberové konania na riaditeľov stredných škôl sú aktuálne vyhlásené na ďalších piatich školách, a to na Gymnáziu Opatovská cesta 7 Košice, Strednej odbornej škole Košice Šaca, Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach, Jazykovej škole v Spišskej Novej Vsi a na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach.

 „Do konca tohto roka vyhlásime ešte výberové konanie na Športovom gymnáziu v Košiciach, Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach, na Strednej odbornej škole v Spišskej Novej Vsi a na Spojenej škole Dobšiná,“ dodal R. Trnka.

JUDr. Anna Činčárová, hovorkyňa predsedu KSK

 

+ 421 918 766 004            anna.cincarova@vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore