Tlačové správy

UPJŠ v Košiciach je podľa rankingu Best Global Universities medzi európskou elitou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa podľa aktuálne zostaveného rankingového hodnotenia Best Global Universities umiestnila na celkovom 934. mieste vo svete a 378. v Európe. V rámci posudzovania slovenských univerzít je druhou najlepšou univerzitou na Slovensku. Oproti minulému roku sa univerzita zlepšila v súhrnnom bodovom hodnotení, ku ktorého rastu prispelo zlepšenie indikátora globálnej reputácie UPJŠ v Košiciach.

„Umiestnenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je dôkazom pretrvávajúcej kvality výskumu a vedeckých výstupov univerzity a jej vedeckej profilácie. Dobré umiestnenie v prestížnych rankingoch nie je možné zabezpečiť inak ako dlhodobou kvalitnou prácou“, zhodnotil rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Renomovaný rebríček Best Global Universities zostavuje U.S. News, ktorý zverejnil piate vydanie globálneho rankingu univerzít.  Best Global Universities Ranking sa zameriava na celosvetové porovnávanie univerzít s cieľom poskytnúť informácie najmä študentom a verejnosti o najúspešnejších univerzitách sveta. Pri svojom hodnotení sleduje výskumné aktivity a reputáciu univerzity. Zahŕňa celkovo 1250 top inštitúcií pochádzajúcich zo 75 štátov sveta.

„UPJŠ v Košiciach sa už niekoľko rokov umiestňuje v renomovaných hodnoteniach a rankingoch – okrem Best Global Universities Ranking  napr. aj v rankingu URAP a U-Multirank – na dobrých pozíciách a pri porovnaní s inými slovenskými univerzitami je pravidelne v prvej dvojke až trojke“, dodala prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Oproti minulému roku sa celkový počet univerzít figurujúcich v rebríčku nezvýšil, ale počet štátov odkiaľ sledované univerzity pochádzajú stúpol o jeden. Hodnotenie prebieha v dvoch základných krokoch, ktoré sa opierajú o výstupy Clarivate Analytics InCites a následného hodnotenia univerzít prostredníctvom 13 indikátorov s rôznou váhou.

 V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

e-mail: silvia.rucinska@upjs.sk

tel.: +421 917 686 691

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

 Šrobárova 2, 04180 Košice

+421 (0)55 234 1112

+421 905 385 911

linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

web: www.upjs.sk

FB: facebook.com/upjskosice

IG: @upjs_kosice

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore