Tlačové správy

Kultúra a tradície Židov vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach

Knižnica projektom Spoznajme sa prispieva k porozumeniu a tolerancii

Podujatia zamerané na kultúru a tradície židovskej národnostnej menšiny zavŕšia projekt Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) s názvom Spoznajme sa. Knižnica pripravila výstavu, prehliadku synagógy a hudobno-dramatické pásmo, v ktorom budú účinkovať dramatickí umelci a obľúbená kapela Kaschauer Klezmer Band.

„Aj dnes sme konfrontovaní s prejavmi intolerancie a relativizácie dejín, kultúrnych hodnôt, ľudských práv i tradícií etnických,  národnostných a menšinových skupín. Teší ma, že Verejná knižnica Jána Bocatia reaguje na potrebu vzdelávania mladej generácie. Svojimi aktivitami prispieva k prehĺbeniu poznatkov z oblasti histórie a zvykov národnostných menšín. Náš kraj  je známy svojou kultúrnou a národnostnou rôznorodosťou. Verím, že hlbšie poznanie dejín židovskej menšiny prispeje k prehĺbeniu vzájomnej tolerancie a prekonávaniu stereotypov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Od pondelka od 3. do 7. decembra 2018 bude v priestoroch centrálnej požičovne VKJB na Hviezdoslavovej 5 prístupná výstava kníh venovaná židovskej kultúre a literatúre. Časť expozície tvorí výber z knižného daru Združenia Ester.

„Vďaka organizácii židovských žien na Slovensku, Združeniu Ester, sa náš  fond rozrástol  o zbierku kníh zameranú na dejiny  a kultúru židovskej menšiny. V súbore darovaných publikácií sa nachádza memoárová literatúra, biografie, beletria, ako aj odborné diela o dejinách Židov na Slovensku, holokauste a prejavoch antisemitizmu,“ povedala riaditeľka VKJB Soňa Jakešová. Dodala, že publikácie sú pre záujemcov prístupné na regionálnom oddelení knižnice na Hlavnej 48, ich zoznam si môžu nájsť aj v katalógu knižnice. Verejná knižnica Jána Bocatia má vo svojom fonde aj ďalšie odborné publikácie zamerané na judaizmus, židovskú filozofiu a dejiny židovskej komunity v košickom regióne.

V pondelok 3. decembra 2018 je pre žiakov základných škôl pripravená prehliadka synagógy a Galérie Ľudovíta Felda na Puškinovej ulici. Počas nej  spoznajú túto jedinečnú pamiatku, odborný výklad im ponúkne náhľad do dejín Židov v Košiciach.

Večer hudby a hovoreného slova VKJB pripravila v utorok 4. decembra 2018 o 16:30 hod. v priestoroch centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej 5. Počas dramaticko-hudobného pásma s názvom Život je najlepšia kúpa zaznie výber z jidiš prísloví a porekadiel v podaní Dany Košickej a Petra Vilhana. O príjemnú atmosféru sa postará obľúbená formácia hudobníkov Kaschauer Klezmer Band. Súčasťou podujatia je spoločné zažatie chanukových sviečok a ochutnávka typických sviatočných dobrôt.

Projekt Spoznajme sa realizuje VKJB vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a je zameraný na rómsku, českú, maďarskú a židovskú menšinu.

Kontakt:

Mgr. Erika Palágyiová, palagyiova@vkjb.sk, 055/62 232 23

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore