Košice

Prehľad podujatí 50. týždeň – 07.12.2018

PONDELOK                   Mesto Košice

10. decembra                Magistrát mesta Košice – veľká zasadačka, prízemie, blok B, Tr. SNP č. 48/A, KE

9:00                                  Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

_________________________________________________________

UTOROK                        Divadlo Thália

11. decembra                 Divadlo Thália, Mojmírova 1, KE

10:00                                Téma TB:

                                            Premiéra romantickej veselohry Jedáci čokolády (premiéra 11. 12. 2018 o 19:00 hod.)

                                           Hostia TB:

 •                                  Péter Telihay – režisér, návrh scény
 •                                   Janó Papp – návrh kostýmov
 •                                   Szilvia Artner – dramaturgia
 •                                   Lilla Dégner – asistent réžie
 •                                   Kornélia Nagy – herečka
 •                                   József Czajlik – riaditeľ Divadla Thália v Košiciach
 •                                   Miklós Forgács – dramaturg Divadla Thália v Košiciach

___________________________________________________________

UTOROK                        Iniciatíva poľnohospodárov

11. decembra                Hospodársky dvor Gyňov 193

13:00                                Témy TB:

 •                                    Dôvody príprav na obnovenie traktorových protestov farmárov z celého Slovenska
 •                                    Nové prípady utláčania farmárov kvôli záujmom oligarchov a zahraničných investorov, podnikajúcich na juhu                                               Slovenska

                                           Hostia TB:

 •                                    farmári z Iniciatívy poľnohospodárov, vrátane poľnohospodárov z juhu Slovenska
 •                                   Ján Mičovský – jeden zo signatárov výzvy ODMIETAME, ktorou lesníci odmietajú nielen korupčné praktiky v lesníctve, ale aj svoj strach korupčné praktiky pomenovať

________________________________________________________________

STREDA                         Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (APRR)    

12. decembra               Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava

9:30                                 Témy TB:

 •                                  Informačné stretnutie o aktuálnych možnostiach v oblasti sociálnej ekonomiky spojené s prezentáciou príkladov dobrej praxe z oblasti IT a školstva, poskytovania služieb či poľnohospodárskej oblasti
 •                                Základné informácie o zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, o sociálnom poľnohospodárstve na Slovensku.                                         

                                         Hostia TB:

 •                                Jozef Šuľak APRR – identifikácia subjektov, ktoré majú záujem  založiť sociálny podnik
 •                                 Ján Dzurdženík APRR – predstavenie zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
 •                                Vladimír Ledecký – starosta Spišského Hrhova – príklady dobrej praxe v SR
 •                                 Miloslav KováčObčianske združenie Druživa sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku
 •                               Henrieta Kiraľvargová APRR – predstavenie projektu ELDORA – vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí, so zameraním na sociálne podnikanie
 •                               Martin Dujčák – TUKE, Ekonomická fakulta – predstavenie medzinárodného projektu InnoSchool zameraný na tvorbu počítačovej vzdelávacej hry v oblasti sociálneho podnikania a sociálnych inovácií pre  študentov stredných škôl

V prípade otázok kontaktujte:

Ing. František Janke, PhD., TUKE, Ekonomická fakulta

Mobil: +421 903 715 311

E-mail: frantisek.janke@tuke.sk

Mgr. Art. Ľudmila Zimáni Horňáková, TUKE, Ekonomická fakulta

Tel: +421 903 629 929

 ______________________________________________________

 URŠULÍNSKY  KOSTOL  A  KLÁŠTOR

Piatok až nedeľa 7. až 9. december 2018, Hlavná 66 (na rohu Hlavnej a Uršulínskej ulice), Košice – Potulky mestom Košice na tému Uršulínsky kostol a kláštor. Za čo vďačíme uršulínkam v Košiciach? Barokové čaro uršulínskeho kostola sv. Michala. Pôvodná výzdoba kostola. Internát a škola u uršulínok. Kaplnka v uršulínskom internáte. Milan Kolcun sprevádza v piatok (7. december) o 14:00, 16:00 a 17:00, v sobotu (8. december) o 14:00 a 15:30  a 17:00 a v nedeľu (9. december) o 12:00, 14:00 a 15:30. Zoltán Balassa sprevádza v piatok o 14:30, v sobotu po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Viac na: www.potulka.sk

_________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 PLENÁRNE  ZASADNUTIE  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU

V dňoch 14. až 17. januára 2019 sa môžete zúčastniť Plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu. Pozvanému novinárovi preplatí EP náklady na cestu – letenka (economy class) a paušál na ubytovanie v Štrasburgu (2 noci).

Na programe bude ďalšia z diskusií o Budúcnosti EÚ, prezentácia rumunského predsedníctva EÚ, správa Európskej centrálnej banky, rozprava k záverom decembrového summitu a ďalšie témy, ktoré sa budú dolaďovať aj podľa aktuálnosti.

Keďže na budúci rok v máji sa budú konať voľby do EP, v Štrasburgu sa do konca funkčného obdobia uskutoční už len 5 zasadnutí.

Záujem potvrdiť do 15. decembra 2018 – Soňa MELLAK, tlačová atašé:

sona.mellak@europarl.europa.eu

Viac info na:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/home.html

Audiovizuálne médiá môžu využiť aj stránku:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 IKEP  NA FACEBOOKUb

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) upozorňuje, že na Facebooku nájdete skupinu IKEP pre médiá:

https://www.facebook.com/groups/ikep.media/

v rámci ktorej IKEP uverejňuje aj oznamy o možnostiach cestovať do Štrasburgu, o rôznych podujatiach a seminároch v Bruseli, zaujímavosti, audiovizuálne materiály či fotografie.

_____________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore