Košice

Prehľad podujatí 51. týždeň – 14.12.2018

PONDELOK                   Košický samosprávny kraj (KSK)

17. decembra                 MMK – veľká zasadačka, prízemie, blok B, Tr. SNP č. 48/A, KE

9:00                                  Zastupiteľstvo KSK

______________________________________________________________

STREDA                         Košický samosprávny kraj (KSK)   

19. decembra                Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, KE – miestnosť č. 242

10:00                                Téma TB:

Oznámenie vyžrebovania skupín pre projekt Krajskej futbalovej ligy a herného systému

                                            Hostia TB:

  •                                    Rastislav Trnka – predseda KSK
  •                                   Richard Havrilla – predseda Východoslovenského futbalového zväzu

_______________________________________________________________

 INÉ

VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 15. decembra 2018 o 14:00 hod., Výmenník, Ulica obrody, KošiceVedecký brloh – O mozgu, základni pamäti, o najnovších bádaniach a poznatkoch o tejto neuveriteľnej štruktúre porozpráva RNDr. Terézia Kisková, PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Keďže malých vedcov zaujímajú najmä praktické pokusy, prinesie so sebou živé exempláre – laboratórne potkany, ktoré sú súčasťou jej výskumu. Ukáže, ako sa s nimi pracuje, ako sa učia a ako vyzerá ich mozog. Pridanou hodnotou posledného Vedeckého brlohu v roku 2018 bude špeciálny vianočný kvíz so sladkou odmenou pre účastníkov.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Streda 19. decembra 2018 o 18:00 hod., Kulturfabrik/Tabačka – kinosála, Košice Vedecká kaviareň – tentoraz sa pozrieme pod zem. RNDr. Pavel Bačo zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, regionálneho centra v Košiciach prezradí dôvody, prečo sa niektoré nerastné suroviny stali „kritickými“ – a pre koho kritickými. Povie, ktoré sú to, načo sa hlavne v súčasnosti využívajú a kde vo svete sa vyskytujú. Dozvieme sa, čo vieme o ich výskyte na Slovensku a aký potenciál má naše územie pre výskyt kritických nerastných surovín.

_________________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 PLENÁRNE  ZASADNUTIE EURÓPSKEHO  PARLAMENTU

V dňoch 14. až 17. januára 2019 sa môžete zúčastniť Plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu. Pozvanému novinárovi preplatí EP náklady na cestu – letenka (economy class) a paušál na ubytovanie v Štrasburgu (2 noci).

Na programe bude ďalšia z diskusií o Budúcnosti EÚ, prezentácia rumunského predsedníctva EÚ, správa Európskej centrálnej banky, rozprava k záverom decembrového summitu a ďalšie témy, ktoré sa budú dolaďovať aj podľa aktuálnosti.

Keďže na budúci rok v máji sa budú konať voľby do EP, v Štrasburgu sa do konca funkčného obdobia uskutoční už len 5 zasadnutí.

Záujem potvrdiť do 15. decembra 2018 – Soňa MELLAK, tlačová atašé:

sona.mellak@europarl.europa.eu

 Viac info na:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/home.html

Audiovizuálne médiá môžu využiť aj stránku:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 IKEP  NA FACEBOOKU

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) upozorňuje, že na Facebooku nájdete skupinu IKEP pre médiá:

https://www.facebook.com/groups/ikep.media/

v rámci ktorej IKEP uverejňuje aj oznamy o možnostiach cestovať do Štrasburgu, o rôznych podujatiach a seminároch v Bruseli, zaujímavosti, audiovizuálne materiály či fotografie.

_____________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore