Košice

Prehľad podujatí 5.týždeň – 25.01.2019

STREDA                  Košický samosprávny kraj (KSK)

30. januára            Úrad KSK – Zrkadlová sála, Námestie Maratónu mieru 1, Košice

14:45                        Témy TB:

                                  Rokovanie predsedov Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja (SK3)

 •                           Integrovaný dopravný systém
 •                           Zjednotenie taríf v prímestskej autobusovej doprave
 •                           Program obnovy krajiny

                                  Hostia TB:

 •                          Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja
 •                          Milan Majerský – predseda Prešovského samosprávneho kraja
 •                          Ján Lunter – predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ŠTVRTOK              Národný inšpektorát práce SR (NIP)

31. januára              NIP – zasadačka generál.riaditeľa – 5. posch., Masarykova 10, Košice

9:00                          Témy TB:

                                   Pracovné úrazy v roku 2018

 •                            Vývoj pracovnej úrazovosti v roku 2018
 •                            Povinnosti zamestnávateľa – ako postupovať pri vzniku pracovného úrazu?
 •                            Preventívne opatrenia NIP
 •                            Sociálna poisťovňa – utrpel som pracovný úraz, na čo mám nárok a ako sa ho môžem domáhať?

                                  Hostia TB:

 •                         Ing. Karol Habina – generálny riaditeľ NIP
 •                          Mgr. Miroslava Mošonová – riaditeľka Odboru inšpekcie práce NIP
 •                          Ing. Ján Trcka – vedúci oddelenia BOZP
 •                          Ing. Andrea Oršolitsová – poverená vedúca odboru nemocenského a úrazového poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice

Účasť potvrdiť čo najskôr hovorcovi NIP Ladislavovi Kerekešovi na:

ladislav.kerekes@ip.gov.sk  alebo tel:+421 908 118 515

pozvánka_NIP_TB 31012019

____________________________________________________________________

 INÉ

SPOMIENKY  Z  DARGOVSKÉHO  BOJISKA

Streda 30. januára 2019 o 16:30 hod.,Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB), Regionálne oddelenie – 1. poschodie, Hlavná ulici 48, Košice –  verejná prezentácia publikácie Petra Novýkmeca Spomienky z Dargovského bojiska, ktorú v spolupráci s VKJB pripravilo Kultúrne centrum Abova v Bidovciach. Prezentácia je spojená s autorským čítaním a besedou s autorom. Kniha je zbierkou autentických výpovedí očitých svedkov udalostí pri prechode frontu cez Slanské vrchy na prelome rokov 1944 a 1945. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 70. výročia bojov o Dargovský priesmyk v roku 2014 a pre zvýšený záujem bola v roku 2018 jej dotlač s finančným prispením KSK.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Streda 30. januára 2019 o 18:00 hod, Tabačka – kinosála, Gorkého 2, Košice Vedecká kaviareň na tému: „Know-how pôdnych živočíchov. Prispôsob sa, alebo odíď!“  – RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach nás zoberie na virtuálnu návštevu pod povrch pôdy. Zem a pôda nie je totiž len „podložkou“ pre naše nohy, ale je to svet plný neuveriteľne bohatého a rozmanitého života.

______________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

VÝROČNÁ  CENA  LITERÁRNEHO  FONDU

Literárny fond – Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu aj tento rok udelí svoju Výročnú cenu za novinársku tvorbu v roku 2018 za pozoruhodné tvorivé výkony – spravodajské a publicistické – v oblasti tlače a elektronických médií.

Viac na: www.ssn.sk + http://litfond.sk/subory/Výročná_cena_LF_za_rok_2018.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU

RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú 24. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2018. Súťažné príspevky spolu s prihláškou (vypísanou trojmo) je potrebné poslať alebo osobne doručiť do 31. marca 2019 na adresu: RO SSN, Szakkayho č. 1 (1. posch., č. dverí 125), 040 01 Košice a označiť heslom: „Novinárska súťaž“.

 Štatút 24. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2018

prihláška_novinárska súťaž_24. ročník

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ROKOVANIE  VÝBORU  RO  SSN

Streda 30. januára 2019 o 15:30 hod., Kancelária RO SSN, Szakkayho 1 – 1.posch., Košice – rokovanie Výboru RO SSN.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SEMINÁR IKEP

Pondelok 4. februára 2019 od 9:30 hod. – 13:00 hod., Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK), Pribinova 1, Košice – Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) v spolupráci RO SSN Košice pripravili seminár pre regionálnych novinárov a študentov žurnalistiky s hlavnou témou: Sto dní do eurovolieb: Akú Európu po nich chceme? Keďže sme limitovaní priestorovou kapacitou ŠVK, záväzné prihlášky adresujte na: kosice@ssn.sk najneskôr do stredy 30.januára 2019.

program_seminár IKEP_KE_04022019

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PLENÁRNE  ZASADNUTIA  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU

Európsky parlament (EP) ponúka možnosť novinárom zúčastniť sa v Štrasburgu na svojich plenárnych zasadnutiach v termínoch:

 • 11. – 14. február
 • 11. – 14. marec
 • 25. – 28. marec
 • 15. – 18. apríl

Pripravované témy:  100 dní do eurovolieb, vystúpenie talianskeho premiéra o budúcnosti EÚ, Brexit  či modrá karta na pritiahnutie vysokokvalifikovaných pracovníkov do EÚ.

Pozvanému novinárovi Kancelária EP preplatí cestu do Štrasburgu (reálnu cenu) a tiež 2 noci na mieste (paušál 360 eur).

Televízie môžu cestovať aj s kameramanom v prípade dostatku miest.

 Predbežný záujem o niektorý z termínov potvrdiť najneskôr do 1. februára 2019 na:

 Soňa MELLAK, tlačová atašé

sona.mellak@europarl.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 (dlžníci ešte aj za rok 2018) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore