Tlačové správy

Oznámenie o zrušení verejného zasadnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

Podľa § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky ruší verejné zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolaného na 6. február 2019 o 11:00 hod. vo veci  návrhu prezidenta Slovenskej republiky o súlade zákona č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 4/2018 z dôvodu ospravedlnenej neúčasti právneho zástupcu navrhovateľa – prezidenta Slovenskej republiky.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť 

Mgr. Ivana Vilinská, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR
telefón: 055/7207 275, mobil: +421 918 827 344, e-mail: ivana.vilinska@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore