Aktuality

Výzva SSN

Slovenský syndikát novinárov vyzýva volených zástupcov ústavodarného a zákonodarného orgánu Slovenskej republiky, aby nepokračovali v účelovej zmene a doplnení zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve, ďalej len Tlačový zákon, ktorej zmyslom je odmietnuť a zabrzdiť proces týkajúci sa prestavby uvedeného zákona za účasti relevantných skupín.

Slovenský syndikát novinárov ako aj ďalšie organizácie so svojimi zástupcami pracujú na doplnení a zmene uvedeného zákona, a to najmä z pohľadu dotknutých právnických a fyzických osôb. Akákoľvek aktivita, najmä ak je účelovo vedená zo strany Národnej rady Slovenskej republiky, je v danom období ignorovaním akýchkoľvek snáh, ktoré na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky prebiehajú.

Nerešpektovaním základných princípov partnerstva sa tak predkladatelia novely zákona stavajú do pozície prezentujúcej politickú nadvládu nad úsilím dosiahnuť konsenzus zúčastnených strán.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore