Tlačové správy

Odlišné stanoviská sudcov Ústavného súdu SR L.Mészárosa, L.Orosza a R.Tkáčika k rozhodnutiu pléna ÚS SR

Odlišné stanoviská sudcov Ústavného súdu SR Lajosa Mészárosa, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika k rozhodnutiu pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. PL. ÚS 21/2014

Vzhľadom na mimoriadny záujem odbornej a laickej verejnosti týkajúci sa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019 vo veci „bezpečnostných previerok sudcov a kandidátov na vymenovanie za sudcov“ zverejňujeme odlišné stanoviská sudcov Lajosa Mészárosa, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika k rozhodnutiu pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. PL. ÚS 21/2014.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť Mgr. Ivana Vilinská, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR

telefón: 055/7207 275, mobil: +421 918 827 344, e-mail: ivana.vilinska@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore