Tlačové správy

Galéria umelcov Spiša uvádza ďalšiu zo série umeleckých dialógov ORBIS PICTUS

GALERIJNÁ STREDA, 9.00 – 19.00

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Názov podujatia: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: EMIL MAKOVICKÝ
  • GALERIJNÁ STREDA: otvorené stále expozície a aktuálne výstavy do 19.00
  • Termín / čas podujatia: 20. 2. 2019, streda, 17.00 – 19.00 hod
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk

Projekt ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie. Podujatie je súčasťou sprievodných programov k aktuálnej výstave zo zbierky galérie Emil Makovický v kresbe.

K ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: EMIL MAKOVICKÝ, 17.00 – 19.00

Galéria umelcov Spiša uvádza ďalšiu zo série umeleckých dialógov reflektujúcich aktuálne výstavy.

Rozhovory o umení začínajú v stredu o 17.00 v koncertnej sále galérie, s voľným vstupom pre verejnosť.

 Spomienkový literárno – výtvarný večer, venovaný slovenskému maliarovi a ilustrátorovi Emilovi Makovickému, je spojený s prehliadkou výstavy Emil Makovický v kresbe a detských kníh z fondu Spišskej knižnice. Podujatie organizované v spolupráci so Spišskou knižnicou a Mestským úradom – oddelenie školstva v Spišskej Novej Vsi a Základnou školou s materskou školou v Hrabušiciach.

Výstava venovaná Emilovi Makovickému prezentuje významný segment autorovej tvorby – kresby a knižné ilustrácie zo zbierky galérie. Galéria spravuje celkom 397 diel autora. Výstava je rozdelená do dvoch celkov: prvý prezentuje reštaurované diela na papieri (kresby), ošetrené v roku 2018 vďaka grantovému projektu Fondu na podporu umenia Odborné ošetrenie zbierkových fondo“. Druhá časť výstavy uvádza ilustrácie zo 40. rokov 20. storočia pre časopis Slniečko, ako aj iné knižné ilustrácie vydávané v tomto období.

PROGRAM:

  • Mária Šabľová, GUS: Emil Makovický v maľbe i kresbe zo zbierky galérie.
  • Štefan Šimko: Oslava umelca básňou.
  • Divadelno-tanečná kreácia žiakov ZŠ a MŠ Hrabušice inšpirovaná knihami ilustrovanými autorom.
  • Výber ilustrovaných kníh a časopisu Slniečko z fondu Spišskej knižnice a rodinného archívu.
  • Hosť večera: umelcova vnučka Jana Kováčová.

PROFIL  AUTORA

Emil Makovický (*1908 Hrabušice – †1986 Banská Bystrica). V r. 1931 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe, od r. 1934 pokračoval štúdiom monumentálnej maľby u prof. Arnošta Hofbauera a Jaroslava Bendu. Po skončení štúdia vyučoval kreslenie na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, v r. 1941 sa zamestnal na gymnáziu v Kež-marku. V r. 1942 pracoval ako knižný grafik v redakcii časopisu Slniečko. Makovický nadviazal kontakty a priateľstvá s viacerými výtvarníkmi, ako Martinom Benkom, Milošom Alexandrom Bazovským, či Ľudovítom Fullom. V r. 1946 musel kvôli zdravotným problémom zanechať ilustrovanie Slniečka a začal sa naplno venovať ilustrovaniu detských kníh. V r. 1944 – 1957, kedy ilustrácie tvorili podstatnú časť Makovického tvorby, bolo vydaných 26 knižných titulov. V r. 1945 bol spoluzakladateľom spolku Trojštít a družstva výtvarníkov Tvar, z ktorého sa neskôr stalo Dielo. Bol pri vzniku Zväzu slovenských výtvarných umelcov, Krajskej pobočky pre kraj Žilina a Banská Bystrica, ktorej sa v r. 1949   stal predsedom. Vďaka tomuto združeniu vznikla Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a práve Makovický zohral dôležitú úlohu pri rozvoji galerijnej činnosti na strednom Slovensku. V r. 1957 sa presťahoval do Banskej Bystrice, kde nadviazal kontakty s miestnymi výtvarníkmi; tu sa začal venovať olejomaľbe. V r. 1963 sa stiahol z verejného života. Zomrel 25. 12. 1986 v Banskej Bystrici.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore