Tlačové správy

Zemplínska knižnica v Trebišove sa zapojila do celoslovenského podujatia

Celoslovenské podujatie Týždeň slovenských knižníc sa koná už v tomto roku po 20. krát. „Knižnice pre všetkých“ je spoločným mottom tohto jubilejného ročníka. Zapojili sme sa aj my. V priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove sme v duchu motta v dňoch 4.- 8. marca 2019 pripravili pre návštevníkov sériu atraktívnych podujatí. Radi by sme aj tým, ktorí ešte váhajú, demonštrovali aktívny podiel modernej knižnice na kultúrno-spoločenskom rozvoji mesta a regiónu.

V pondelok 4. marca 2019 o 10:00 hod. slávnostným otvorením  výstavy ilustrácií akademickej maliarky Anny Hausovej odštartujeme mesiac, ktorý je zameraný na knihu a  čítanie. Počas celého mesiaca marec široká verejnosť bude môcť prostredníctvom výstavy Z príbehu do príbehu nazrieť do autorkinej ilustračnej tvorby, ktorá ich prevedie rôznymi časovými obdobiami a tiež rôznymi literárnymi žánrami –  od rozprávok, cez povesti, dievčenské romány až po ilustrácie ľúbostnej poézie.

Popoludní o  14:00 hod. prinášame nové i  poučné. Tak by som charakterizovala prednášku Chyťme sa za mozog upriamenú na ľudský mozog a jeho činnosť, ochorenia, spôsob liečby a hlavne prevenciu. V súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva v Trebišove máme za cieľ touto vzdelávacou prednáškou osloviť všetky generácie počnúc školákmi, cez ľudí v produktívnom veku až po generáciu seniorov.

V  ten istý deň o  16:30 hod. ulahodíme predovšetkým ženskej časti čitateľskej verejnosti. Privítame Tinu Van der Holland, obľúbenú autorku kníh silných príbehov: Sladký život opatrovateľky, Shalom, Kronika sendvičovej ženy, Tajomstvo zlatého pokladu a mnohých ďalších. Ťažiskom autorkinej tvorby je predovšetkým svet žien, psychológia vzťahov, v ktorých rezonujú aj spoločenské témy. Na spoločnom stretnutí nám umožní nazrieť do zákulisia svojich dramatických príbehov odohrávajúcich sa nielen za zavretými dverami domovov, ale i ďaleko za hranicami.

Na dôležitosť vzájomných vzťahov v rodine a spoločnosti poukážeme v stredu 6. marca 2019 o 9:00 a 10:00 hod. Autorka detských kníh, Elena Eleková detským čitateľom predstaví svoju knihu Môj brat nemá brata, ktorá je plná humoru, lásky, priateľstva a  spolupatričnosti.  Skrytým posolstvom podujatia je vyzdvihnúť dôležitosť  vzťahov založených na láske, porozumení a ochote pomáhať cudzím.

Pričiníme sa aj o to, aby bohatstvo nášho nehmotného dedičstva neupadlo do zabudnutia. Vo štvrtok 7. marca 2019 o 9:00 a 10:00 hod. sa pod názvom Vichodňarski rozpravočki uskutoční scénické čítanie s autorom knihy  Jozefom Jenčom. Mladšej generácií formou zábavného zážitkového čítania vo východoslovenskom dialekte priblížime regionálny variant národného jazyka, ktorý používali naši predkovia.

Každoročne pozývame vybraných žiakov 7. ročníkov základných škôl v Trebišove do knižnice, aby preverili svoje vedomosti v zábavno – vedomostnom kvíze Je literatúra  ťažká túra? Ani tento rok nebude výnimkou a nadviažeme na tradíciu vzdelávania hravou formou. Súťaženia chtivých žiakov  privítame v piatok 8. marca 2019 od 8:00 – 12:00 hod.

V Zemplínskej knižnici v Trebišove počas jubilejného ročníka Týždňa slovenských knižníc čakajú najmenších  tvorivé dielne, kde si denne od 13:00 – 15:00 h môžu vyrobiť čarovnú záložku do knihy. Zaujímavé, nové i poučné  sa dozvedia žiaci základných škôl a študenti stredných škôl v cykle zameranom na informačnú výchovu. Predčitateľskú gramotnosť predškolákov budeme rozvíjať programom storytelling. Pre našich čitateľov sme pripravili bohatú burzu kníh a amnestiu na všetky upomienky.

Nielen tento týždeň, ale celý marec je bohatý na zaujímavé aktivity, ktoré naša knižnica s láskou pripravila pre všetkých návštevníkov.

Ing. Janka Vargová, riaditeľka Zemplínskej knižnice v Trebišove

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore