Aktuality

Regulácia sociálnych médií predmetom medzinárodného sympózia

Počas 20. – 21. februára 2018 odznelo v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave a na pôde Slovenského syndikátu novinárov niekoľko zaujímavých diskusných blokov venujúcich sa problematike sociálnych médií v nadväznosti na pripravovanú smernicu Európskej únie. Tá by mala stanoviť určité hranice v rámci ktorých bude možné hodnotiť uverejnené informácie ako relevantné a nie zavádzajúce. Zamedziť by sa tak malo predovšetkým možnosti publikovania neoverených a pravdu skresľujúcich informácií schopných poškodiť záujmy jednotlivcov či skupín a zneužiť ich tak na politický či obchodný boj. Na diskusiách sa zúčastňovali zástupcova Európskej únie na Slovensku, predstavitelia Slovenského syndikátu novinárov, študenti a pedagógovia mediálnych škôl ako aj predstavitelia domácich a zahraničných redakcií a asociácií.

Jednotlivé časti z týchto prednášok si môžete pozrieť na https://www.facebook.com/compact.media.eu/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore