Košice

Prehľad podujatí 10. týždeň – 01.03.2019

Cez RO SSN neboli (zatiaľ) na 10. týždeň hlásené žiadne podujatia.

__________________________________________________________

INÉ

VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 2. marca 2019 o 14:00 hod., Výmenník, Ulici obrody, Košice – Vedecký brloh pod názvom „Hry v matike, matika v hre“. Matematika nie je takým strašiakom, za akého ju vyhlasuje väčšina detí i dosplých. Mgr. Peter Mlynárčik, PhD. z košického detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV návštevníkov najprv uvedie do teórie grafov, potom ukáže, ako nakresliť obrázky jedným ťahom, naučí ich maľovať mapy a zahrá sa s číslami.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

O  PÔRODNÍCTVE

Utorok 5. marca 2019 o 16:00 hod., Verejná knižnica J. Bocatia – regionálne oddelenie,  Hlavná 48, Košice – VKJB a Dejepisný spolok pozývajú na prednášku Mgr. Vavrinca Žeňucha pod názvom Pôrodníctvo na východnom Slovensku v novoveku (1734 – 1815). Počas prednášky bude predstavená úloha, postavenie a vzdelanie babíc, ktoré pôsobili na území východného Slovenska so zvláštnym zreteľom na Užskú župu. Návštevníci sa dozvedia aj to, ako sa stavala vládna moc k tomuto povolaniu. Zistia ako prebiehala kontrola babice a tiež čo obsahovala reforma zdravotníctva vo vzťahu k nim. Hlbšiemu rozboru bude podrobené ponaučenie babíc z roku 1815 napísané v kultúrnej slovenčine.

 _____________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU

RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú 24. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2018. Súťažné príspevky spolu s prihláškou (vypísanou trojmo) je potrebné poslať alebo osobne doručiť do 31. marca 2019 na adresu: RO SSN, Szakkayho č. 1 (1. posch., č. dverí 125), 040 01 Košice a označiť heslom: „Novinárska súťaž“.

 Štatút 24. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2018

prihláška_novinárska súťaž_24. ročník

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 (dlžníci ešte aj za rok 2018) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

_______________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

 

 

 
 
 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore