Košice

Prehľad podujatí 11. týždeň – 08.03.2019

STREDA                   Štátne divadlo (ŠD)

13. marca                 ŠD – historická budova – salónik, Hlavná 58, Košice

9:00                           Téma TB:

                                   Premiéra multimediálneho tanečného divadla M. R. Štefánik

                                   Hostia TB:

  •                           Andrii Sukhanov – riaditeľ baletu
  •                           Ondrej Šoth – autor, režisér a choreograf
  •                           ďalší členovia inscenačného tímu

____________________________________________________________

INÉ

SEMINÁR

Štvrtok 14. marca 2019 od 8:30 do 13:00, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – rektorát, Šrobárova 2 – 1. poschodie, Košice – záverečný seminár pri príležitosti výročia 25 rokov bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ako aj nadchádzajúcich volieb do Európskeho Parlamentu. Seminár pripravilo Holandské veľvyslanectvo s názvom „Spoločne v EÚ: Slovensko- Holandská Perspektíva“.

______________________________________________________

OZNAMY  RO SSN

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU

RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú 24. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2018. Súťažné príspevky spolu s prihláškou (vypísanou trojmo) je potrebné poslať alebo osobne doručiť do 31. marca 2019 na adresu: RO SSN, Szakkayho č. 1 (1. posch., č. dverí 125), 040 01 Košice a označiť heslom: „Novinárska súťaž“.

Štatút 24. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2018

prihláška_novinárska súťaž_24. ročník

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 (dlžníci ešte aj za rok 2018) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

____________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore