Tlačové správy

Knižnica Jána Bocatia v Košiciach zahájila unikátny projekt, poteší domácich i návštevníkov

Informácie o pamätných tabuliach a pamätníkoch v historickom centre Košíc budú dostupné cez mobilnú aplikáciu v jazykových mutáciách v slovenčine, angličtine a maďarčine. Aplikácia bude jedným z výstupov úspešného projektu Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB), ktorý má názov Jedným klikom za pamätníkom. Knižnica financie na realizáciu získala  z Fondu malých projektov Via Carpatia, z programu Interreg ako jediná organizácia v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. VKJB je lídrom projektu, ako zahraničného partnera si prizvala Župnú a Mestskú Knižnica Františka Rákócziho v Miskolci.

„Podrobne zmapujeme a spracujeme informácie o stovke pamätníkov a pamätných tabúľ v historickom centre Košíc a blízkom okolí. Náš partner z maďarského Miskolca spracuje päťdesiat.  Atraktívnou formou chceme priblížiť históriu našich miest, posilniť lokálpatriotizmus a podporiť cestovný ruch. Súčasne spropagujeme fond našej knižnice, najmä regionálneho oddelenia, kde sa nachádzajú súvisiace historické dokumenty,“ povedala riaditeľka VKJB Soňa Jakešová. Dodala, že takto knižnica osloví aj mladšiu generáciu, ktorá rada využíva moderné technológie.

Obyvatelia i návštevníci Košíc tak získajú prehľad o osobnostiach, historických udalostiach a architektonických zaujímavostiach, ktoré majú vzťah k mestu. Aplikáciu bude možné používať aj bez pripojenia na internet. Zaujme vďaka atraktívnej vizualizácii s využitím 3D záberov, profesionálnym fotografiám a audio sprievodcovi. Bude tiež vhodná pre používateľov so zrakovým postihnutím. V rámci projektu knižnica Jána Bocatia vyhlási súťaž pre fotografov s názvom Pamätníky rozprávajú: príbehy, osudy, udalosti. Najlepšie zábery ocení a predstaví  na výstave.

Rozpočet projektu, zameraného na zachovanie a propagáciu kultúrneho dedičstva v území, je 39 200 eur. Vďaka projektu VKJB získa od donora 33 400 eur. Realizácia potrvá rok, do februára 2020.

Verejná knižnica Jána Bocatia má skúsenosti s realizáciou projektov v národných a medzinárodných grantových programoch. Vlani realizovala až 18 úspešných projektov, vďaka ktorým získala na svoje aktivity viac ako 60 tisíc eur mimorozpočtových prostriedkov.

Kontakt:

Soňa Jakešová, riaditeľka VKJB, jakesova@vkjb.sk

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore