Tlačové správy

Pomáhame zlepšovať komunikáciu v Užhorode

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. privíta v dňoch 11.4. – 12.4.2019 na Zemplínskej Šírave zamestnancov Mestského úradu Užhorod v rámci tréningu v oblasti komunikácie s verejnosťou.

Hosťujúca organizácia – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. v spolupráci s trénerkou Zuzanou Fialovou z organizácie PDCS, n. o. pripravila pre účastníkov vzdelávania z vybraných odborov Mestského úradu Užhorod zaujímavý program zameraný na efektívne prezentovanie a argumentáciu.

Účastníci sa dozvedia, čo majú spoločné dobré prezentácie, čoho sa vyvarovať, ako sa dobre pripraviť na prezentáciu a ako zapojiť svoje publikum. Vyskúšajú si samostatne pripraviť prezentáciu, naučia sa ako ju skrátiť, ako ju prispôsobiť rôznemu publiku a budú mať možnosť vyskúšať si ako sa vysporiadať s ťažkými situáciami, ktoré môžu počas prezentácií nastať. Taktiež budú mať možnosť precvičiť si panelovú diskusiu spôsobom rolovej hry.

Tréning je druhým zo série piatich tréningov zameraných na zlepšenie komunikácie zamestnancov vybraných odborov Mestského úradu Užhorod s obyvateľmi mesta v rozhodovacích procesoch, čo prispeje k zvýšeniu úrovne transparentnosti. Vzdelávanie absolvuje dvanásť vybraných zamestnancov, ktorí pri svojej činnosti najčastejšie prichádzajú do kontaktu s verejnosťou.

Naliehavosť potreby interakcie medzi orgánmi a verejnosťou sa zintenzívňuje v kontexte záväzku vlády Ukrajiny zaviesť potrebnú reformu verejnej správy v rámci Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajiny a implementácie Národnej stratégie na podporu rozvoja občianskej spoločnosti Ukrajiny na roky 2016-2020 (vyhláška prezidenta Ukrajiny č. 68/2016 z 26. februára 2016).

Ako uviedla projektová manažérka Jarmila Hviščová: „Je možné zlepšiť stav spolupráce medzi verejnosťou a orgánmi mesta Užhorod, ak interakcia nebude len periférnou činnosťou orgánu, ale stane sa integrálnou súčasťou procesu rozvoja verejnej politiky, ak bude informovať o svojich aktivitách prostredníctvom rôznych médií a ak sa bude postupne rozvíjať schopnosť orgánu zabezpečiť efektívnu interakciu s verejnosťou a uplatňovať primerané školenia pre svojich zamestnancov.“

Projekt rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky „Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod“ sa začal realizovať v októbri 2018. Projekt, ktorý je podporený z programu SlovakAid,  reaguje na špecifický cieľ výzvy, ktorým je podpora dobrej správy veci verejných. Celý projekt je v súlade s jednou z priorít Košického samosprávneho kraja posilniť spoluprácu s Ukrajinou. Slovenským partnerom v projekte je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. založená Košickým samosprávnym krajom.

Viac informácií o tréningu a ďalších aktivitách projektu:

Projektová stránka: http://www.arr.sk/?projekty&gid=26

Kontakt: jarmila.hviscova@arr.sk / monika.visnovska@arr.sk

Ing. Monika Višňovská, PhD., projektová manažérka

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

e-mail: monika.visnovska@arr.sk

tel.: +421 55 68 228 17

mobil: +421 904 201 589

www.arr.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore