Tlačové správy

Zachránené – zreštaurované diela Východoslovenskej galérie poškodené požiarom

  • otvorenie výstavy: 16.4.2019 o 18:00
  • trvanie výstavy: 17.4.2019 – 01.09.2019
  • miesto: Alžbetina 22, Košice
  • kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
  • reštaurátorka: Ludmila Zozuľáková

Výstavou Zachránené prezentujeme projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie. Súbor vystavených diel patrí do nosných  kolekcií, zbierky Východoslovenskej galérie: umenie 19. storočia a košická moderna, ktoré boli poškodené požiarom v roku 1985. Na výstave predstavujeme diela obnovené v prvej fáze projektu, ktoré komplexne zreštaurovala Ludmila Zozuľáková. Pri reštaurovaní prác na papieri spolupracovali Jana Križanová a Barbora Němečková. Galéria v súčasnosti pokračuje v druhej a tretej fáze reštaurovania diel.

Výstava atraktívne predstavuje verejnosti zreštaurované diela v širšom kontexte a tiež pripomína požiar v galérii v roku 1985. Reštaurovanie prinieslo nové poznatky k predmetným dielam a umožnilo po viac ako troch desaťročiach ich návrat do plnej galerijnej prevádzky. Návštevníkov zoznámime s reštaurátorskými postupmi a prieskumami ako náhľad pod UV svetlom, RTG snímanie a mikroskopickú analýzu.

Dôležitou súčasťou výstavy je digitálny obsah, ktorý vznikol počas reštaurovania diel. Výstavu obohacujú dva interaktívne exponáty a jedna audiovizuálna prezentácia. Návštevník si formou hry vyskúša pozíciu reštaurátora a zážitok z práce na zničenom diele až po výsledok v podobe zreštaurovaného diela.

Umelecko-historický rozmer predstavenia diel je prepojený s technicko-reštaurátorským aspektom a edukačno-interaktívnym zážitkom. Po reštaurovaní diela vraciame do depozitára plnohodnotne spôsobilé na všetky úkony prezentačnej, edukačnej a výskumnej práce. Niektoré okamžite vystavujeme v prebiehajúcich projektoch.

Chceme, aby prezentovaná cesta diela späť do galerijného života bol pre návštevníka obohacujúcim zážitkom. Súčasne je nosným zámerom výstavy ukázať poslanie galérie pri ochrane svojich zbierkových predmetov. Ochrana spoločného zvereného kultúrneho dedičstva je službou spoločnosti. Projekt reštaurovania a výstava boli podporené Fondom na podporu umenia a Košickým samosprávnym krajom.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore