Košice

Prehľad podujatí 19. týždeň – 03.05.2019

Cez RO SSN Košice neboli (zatiaľ) na 19. týždeň nahlásené žiadne podujatia.

 _____________________________________________________

INÉ

TAJOMSTVÁ  BOČNÝCH  ULIČIEK

Piatok až nedeľa 3. až 5. mája 2019, pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná 10, Košice – Potulky mestom Košice na tému Tajomstvá bočných uličiek. Najužšia ulička Košíc. Miesto, kde sa stretávali slobodomurári. Najtajnejšia garáž. Zvyšky stredovekých hradieb. Kubistická budova. Dom ako žehlička. Vodná priekopa s vodou. Nové využitie starých budov. V spolupráci so Century 21. Milan Kolcun sprevádza v piatok (3. mája) o 14:00, 15:30 a 17:00, v sobotu (4. mája) o 10:30, 14:00, 15:30 a 17:00 a v nedeľu (5. mája) o 14:00, 15:30 a 17:00. Zoltán Balassa sprevádza v piatok o 14:30 po slovensky. V sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Viac: www.potulka.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 4. mája 2019 o 14:00 hod., Výmenník, Ul. Obrody, Košice – Ako príspevok do osláv Dní mesta Košice sa tentoraz bude Vedecký brloh venovať nášmu mestu – konkrétne objavom archeológov. Svoju prezentáciu členovia súkromnej archeologickej spoločnosti Triglav, ktorí vlani objavili košický strieborný poklad, nazvali Truhlica zabudnutých pokladovPrezradia návod na to, ako sa stať profesionálnym hľadačom pokladov i čerstvé výsledky výskumu. Prinesú na ukážku časť pokladu z Levočského domu i zrekonštruované nádoby od dôb pred Kristom po novovek (19. storočie). Na záver objasnia, čo sú skutočné poklady archeológie a prečo sú dôležité.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MILAN  RASTISLAV  ŠTEFÁNIK  V  DIVADLE

V sobotu 4. mája 2019 uplynie sto rokov od tragickej smrti jednej z najväčších osobností slovenskej histórie (podľa ankety RTVS aj Najväčšieho Slováka) Milana Rastislava Štefánika. Štátnikovi európskeho významu je venovaný na Slovensku celý rok 2019 a výročiu udalostí v Ivanke pri Dunaji bude v piatok 3. mája 2019 venovaná aj repríza najnovšej inscenácie z tvorivej dielne režiséra a choreografa Ondreja Šotha M. R. Štefánik. Výnimočné predstavenie zároveň ŠD uvedie posledný krát v tejto sezóne. V prípade záujmu kontaktujte Lenku Papugovú – vedúcu obchodného oddelenia 0907 104 044.

_____________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ROKOVANIE  VÝBORU RO

Pondelok 6. mája 2019 o 15:30, Szakkayho 1 – zasadačka na 1. poschodí, č. dv. 101 – rokovanie výboru RO SSN Košice.

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.  Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.skPlatbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

____________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

 

 

 
 
 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore