Tlačové správy

ŽENY ON LINE 7: 2 v 1 / POHYBLIVÉ BÁBKY & POZITÍVNE V NEGATÍVNOM

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Názov podujatia: ŽENY ON LINE 7: 2 v 1 / POHYBLIVÉ BÁBKY & POZITÍVNE V NEGATÍVNOM
  • Termín / čas podujatia: 14. 6. 2019, piatok, 16.00 – 19.00 hod
  • Koordinátorka projektu: Mgr. Anna Timková – GUS
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projetky@gus.sk
  • Na stiahnutie: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravila pre verejnosť v rámci vzdelávacieho projektu pod názvom Ženy On Line , určeného znevýhodneným skupinám žien, ďalšie kolo tvorivých dielní v piatok 14. 6. 2019. Tentoraz nás čakajú dve paralelne prebiehajúce tvorivé dielne, zamerané na tvorbu pohyblivého objektu a na techniku formovania sadrového negatívu. Dielne povedú skúsení lektori, spišskonovoveskí umelci a pedagógovia Ľudmila Amalka Valečníková a Tomáš Cetera. Podujatie je organizované ku Dňu otcov (16. 6.) a realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

O dielňach: 

  • Pohyblivé bábky / Účastníci sa zamerajú na tvorbu pohyblivej bábky určenej pre bábkoherectvo, kde najprv vytvoria ohybnú drôtenú kostru ľudskej postavy z rôznych druhov drôtov a následným spájaním jednotlivých odpadových komponentov z plastu i textilu dotvoria celkovú hraciu bábku v podobe dieťaťa. Tvorivú dieňu vedie skúsená lektorka a výtvarníčka art. Ľudmila Amalka Valenčíková.
  • Pozitívne v negatívnom / Tvorivá dielňa lektorovaná výtvarníkom art. Tomášom Ceterom umožní odlievanie jednotlivých fragmentov tela tváre a končatín pre vytvorenie databázy komponentov, spájaných do novej priestorovej komplexnosti objektov. Výsledným výstupom je odliatok − amorfná plasticita tela, ktorý vznikne zo sadrového negatívu.

O projekte:

Projekt Ženy On Line je už siedmym pokračovaním  úspešného projektu, ktorý Galéria umelcov Spiša realizuje od roku 2013. Cieľom programu je podporiť kreativitu znevýhodnenej skupiny nezamestnaných žien prostredníctvom realizácie ďalších nových tradičných a netradičných  výtvarných techník. Zámerom a prínosom projektu je motivovať ženy ku kreatívnym voľno-časovým aktivitám, obohatiť  ich kultúrny život a plne ich angažovať do aktivít organizovaných jedinou regionálnou galériou, ako aj získať nové skúsenosti a zručnosti v oblasti výtvarného umenia a rozvíjať skrytý kreatívny potenciál.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore