Tlačové správy

V Trebišove Festival kníh pod holým nebom

Už po deviatykrát sa v Trebišove uskutoční Festival kníh pod holým nebom, aby prilákal detských návštevníkov a  prispel k rozvíjaniu ich klíčiaceho vedomostného horizontu hravou formou.

Zemplínska knižnica v  Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja sa dňa 18. júna 2019 „vysťahuje do ulice.“ A to doslova a do písmena. Na verejnom priestranstve pred knižnicou v čase od 9:00 do 14:00 hod. na návštevníkov čaká široká paleta exteriérových festivalových aktivít, kde hlavnú úlohu bude mať kniha. Lesný juniáles – tvorivá dielňa, čítanie si pod holým nebom v leňoškách, maľovanie na tvár, burza detských kníh /prines, daruj, zober/, pokus o vytvorenie najdlhšej záložky a rôzne súťaže.

Svojou prítomnosťou festival obohatia ilustrátor Peter Čisárik  a  študentka VŠMU Radka Baňacká.

V  ich výtvarnej dielni, ktorá je spojená s  ilustrátorským workshopom pod názvom Cirkus z ruky, si deti  budú môcť sami vyskúšať na svoje ruky  pomocou farieb na telo  nakresliť zvieratká  a  cirkusových klaunov, s ktorými si na záver zahrajú divadielko.

V knižnom stánku sa zvedaví čitatelia stretnú s  vydavateľkou Lenkou Šingovskou a  spoločne si vychutnajú kúsok Slovenska. V cykle pod názvom „Slovensko – krajina plná tajomstiev“ nahliadnu do života našich predkov i dedičstva, ktoré tu pre nás zanechali. Pútavým storytellingom si nájdu spoločnú cestu k pochopeniu, že dnešné turisticky atraktívne lokality tvorili v minulosti prostredie pre každodenný pracovný život našich dedov a  pradedov a našou spoločnou úlohou je zabezpečiť zachovanie tohto vzácneho dedičstva aby obohatilo aj životy budúcich generácií.

Štúdio T.I.M.TV pripravilo populárnu spontánnu pohybovú aktivitu – flash mob, ku ktorej sa deti budú môcť pridať dobrovoľne. Tanečnými pohybmi v rytme hudby rozhýbu malý tanečníci celý svoj organizmus a naučia sa vďaka pohybovým hrám a cvičeniam komunikovať medzi sebou nielen slovom ale aj pohybom a dotykom.

Outdoorová knižnica má deťom napomôcť rozvíjať schopnosť porozumieť čítanému a vyjadriť svoje myšlienky, pocity. Je to súčasť cesty k tomu aby sme deti cez nezabudnuteľné festivalové dobrodružstvo naučili myslieť, inšpirovali ich tvoriť a realizovať svoje sny. Kniha im bude pri tom celý život užitočnou spoločníčkou i sprievodcom.

Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK TV

Kontakt: riaditelka@kniznicatv.sk, +421 918 755 857

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore