Tlačové správy

SK 8: Eurofondy určené pre regióny musia zostať v krajoch

Zástupcovia Združenia samosprávnych krajov – SK 8 rokovali na území Prešovského samosprávneho kraja. Predsedovia samosprávnych krajov dôrazne nesúhlasia so zámerom vlády prerozdeliť záväzok na rok 2019 z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II). Šiesty rok z aktuálneho sedemročného programového obdobia vyčerpali samosprávne kraje iba zhruba 20 percent vyčlenených peňazí. Predsedovia samosprávnych krajov sa zhodli na tom, že v novom programovom období je potrebné posilniť postavenie regiónov. Župani naďalej  deklarujú vôľu rokovať s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  o tejto téme.

„V štátoch, kde čerpanie eurofondov funguje podstatne lepšie, ako u nás, štáty podpisujú partnerskú dohodu s Európskou komisiou so súhlasom krajov. Regionálne rozdiely sa tak postupne znižujú. Ak chceme, aby to tak fungovalo aj u nás, je potrebné budovať postavenie samosprávnych krajov ako sprostredkovateľských orgánov. Samosprávy budú vedieť efektívnejšie čerpať peniaze z eurofondov vtedy, ak kompetencie o vypisovaní výziev či manuálov budú v rukách žúp,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

„Peniaze z IROP sú určené na budovanie a modernizáciu ciest, do oblastí vzdelávania, zdravotníctva či sociálnych služieb, alebo na rozvoj kultúry v regiónoch a tak to musí aj ostať,“ doplnil Jozef Viskupič, predseda SK 8 a trnavský župan.

Župani sa tiež zhodli na spoločnom postupe pri tvorbe politiky súdržnosti Európskej únie pre roky 2021 – 2027, a to pri formovaní nariadení Európskou komisiou, pri tvorbe národných dokumentov potrebných pre čerpanie európskych fondov a formovaní dokumentov k územnej spolupráci.

„Zamietli sme preto návrh Úradu podpredsedu vlády, aby sa vytvorilo približne 50 nových administratívnych celkov na čerpanie eurofondových peňazí v ďalšom programovom období, ktorý nemá oporu v zákone. Navrhli sme funkčný model prostredníctvom krajov, tak, ako je to v každej krajine, kde sa regionálne rozdiely zmenšujú,“ uviedol Trnka.

 

Združenie SK 8 vyjadruje zásadný nesúhlas so zámerom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za klub Most-Híd, ktorí predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorá má negatívny dopad na rozpočty VÚC. Navrhovatelia o zámere nerokovali so zástupcami krajov ani so zástupcami miest a obcí, doložka o dopade na rozpočty samospráv bola pravdepodobne vyhodená zámerne. Z dôvodu, že tento návrh je poslanecký, neprebehlo k nemu ani pripomienkové konanie, čo považujú župy pri dopadoch na ich rozpočty za neprijateľné.

Župani sa tiež zhodli na potrebe otvorenia diskusie s Ministerstvom zdravotníctva SR a navýšení počtu študentov prvého ročníka medicína. Neriešenie nedostatočného počtu študentov môže v priebehu niekoľkých rokov spôsobiť vážne problémy v sektore zdravotníctva.

Na rokovaní k téme sociálnych služieb sa zúčastnila aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá tiež informovala županov o svojej činnosti.

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore