Tlačové správy

Štvrtky v knižnici

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravila v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami letné štvrtky v knižnici. Cieľom je   prepojiť mladú  a staršiu generáciu pri čítaní, hrách, tanci aj turistike, ale predovšetkým  príjemne stráviť dlhé letné predpoludnia.

Zábavné leto v  knižnici otvoril 12.7. 2012 „Partičkový štvrtok“, na ktorom sa stretli  deti, rodičia a starí rodičia v hojnom počte. Pani Julka Melková počas  literárno-dramatickej dielne čítala deťom obľúbené rozprávky z detstva. Pomocou rekvizít a kostýmov sa neskôr všetci premenili na rozprávkové postavičky a mohli si vyskúšať herecké umenie vo svojej obľúbenej  rozprávke. Prekvapením podujatia boli vzácni hostia – slovenská spisovateľka Gabika Futová a ilustrátor Miro Regitko.

Pozývame všetky deti, rodičov a seniorov do knižnice 19. júla 2012 (štvrtok) o 10,00 hod. na TANEČNÝ ŠTVRTOK, kedy všetky vekové kategórie spojí tanec. Nasledovať budú výtvarný a turistický štvrtok. Tešíme sa na všetky deti a ich rodičov a starých rodičov. 

Emília Antolíková

antolikova@slovanet.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore