Aktuality

Nové možnosti praxe pre študentov Akadémie médií

Slovenská atlantická komisia (http://www.ata-sac.org) a Akadémia médií podpísali zmluvu o spolupráci. Na jej základe Komisia ponúka poslucháčom AM bezplatnú účasť na svojich podujatiach, kde prednášajú a diskutujú predovšetkým známi politici a diplomati zo Slovenska i zo zahraničia.

Naopak, Akadémia médií bude pozývať predstaviteľov Komisie na diskusie a odborné prednášky, poslucháči sa budú podieľať na marketingových kampaniach a stratégiách Komisie, budú zhotovovať audiovizuálne záznamy z podujatí Komisie a budú spolupracovať na organizácii tlačového strediska a ďalších službách pre domácich a zahraničných novinárov, ktorí sa zúčastnia na konferencii GLOBSEC Bratislava. Komisia zároveň poskytne poslucháčom možnosť zapojiť sa do odborných stáží.

Slovenská atlantická komisia bola založená v roku 1993 slovenskými diplomatmi a významnými osobnosťami spoločenského života s cieľom podporiť integráciu Slovenska do transatlantických štruktúr. Krátko po založení sa Slovenská atlantická komisia stala súčasťou medzinárodnej siete Atlantických asociácií, spočiatku ako pozorovateľ a asociovaný člen. V roku 2004 sa Slovenská atlantická komisia stala plnohodnotným členom Asociácie atlantickej zmluvy. Slovenská atlantická komisia od svojho založenia podporovala vstup SR do NATO a EÚ, aktívne sa angažovala vo zvyšovaní verejnej informovanosti o integračných snahách Slovenska a prispievala k budovaniu transatlantického piliera slovenskej bezpečnostnej a zahraničnej politiky.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore