Tlačové správy

V Košiciach slávnostne otvorili Diagnostické, preventívne a výskumné centrum VÚSCH, a.s.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., vo štvrtok 13. júna 2019  sprístupnil nové priestory, súčasťou otvorenia bola prezentácia ukončeného projektu a návšteva novej budovy ústavu a jednotlivých pracovísk. Celkovo vzniklo 127 nových pracovných miest.

Dostavba bola financovaná výhradne z komerčného úveru a vlastných zdrojov VÚSCH, a. s. Predpokladaná cena zákazky bola 7 445 222, 93 eur s DPH (stavebná časť), vysúťažená cena napokon predstavovala 5 595 000, 00 eur s DPH, čo znamená že došlo k 25 % úspore (finálna suma 1 850 222, 93 eur s DPH.) Celková cena výstavby predstavovala 14 801 294 eur s DPH.

V priestoroch novej budovy  vznikla II. Kardiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH, a. s. a bola presťahovaná  Angiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH, a. s. Celkovo pribudlo 12 monitorovaných a 18 hladkých  nových lôžok.

„Po desiatich rokoch sme z vlastných a komerčných zdrojov postavili druhú budovu ústavu. Otvorila sa druhá budova, ktorá má veľké množstvo činností, počnúc špeciálnymi novými ambulanciami. Čakali sme na dostavbu a doriešenie veľmi závažných technológií na hybridnej sále. Máme tu veľké CT, vlastnú biochémiu, hematológiu s prístrojovou technikou. Som veľmi šťastný, že sa to podarilo a už sa veľmi teším na operačné zákroky, ktoré budem robiť na tej hybridnej operačnej sále,“ uviedol František Sabol,  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH, a.s.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnila aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská: „Tento ústav je špeciálny tým, že jeho spádovosť je celý východ Slovenska. Na jednom mieste pacient dostane špičkovú zdravotnú starostlivosť v rámci srdcovocievnych ochorení, čiže ho už nemusia nikam posielať a dokážu všetky diagnózy, čo sa týka ciev a srdca, vyriešiť na jednom mieste. Priestor a technika, ktorú sme mali možnosť vidieť, je špičková, je európskej kvality. Dúfam, že sa tu pacienti budú dobre cítiť a lekárov, sestrám a všetkým, ktorí tu pracujú, sa tu bude dobre pracovať.“

V  novej budove sa  nachádza aj CT pracovisko, hybridná operačná sála, a samostatné biochemické  a hematologické laboratórium. V ambulantnej časti otvorili algeziologickú a psychologickú ambulanciu. Od 17.6.2019 sprístupní svoju činnosť STROKE centrum a následne neurologická ambulancia.

„Ide aj o významný projekt z hľadiska informatizácie celého zdravotníctva, pretože ide o plne digitalizované pracoviská, ktoré sú napojené na informačný systém a potom budú aj súčasťou celkového elektronického zdravotníctva. Košice sú centrom kraja, kde sa nachádza veľa najmenej rozvinutých okresov, čiže aj tie pracovné miesta, ktoré vznikajú tu, sú dostupné aj pre ľudí, ktorí žijú v tomto regióne a stabilizujú ich v tom, aby z tohto regiónu neodchádzali,“ informoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Pripomeňme, že zhotoviteľ stavby prebral stavenisko v marci 2016. Stavba bola skolaudovaná v apríli 2018, výber dodávateľa stavby bol vykonaný elektronickou aukciou z 9 uchádzačov, stavebný dozor zo 4 uchádzačov.

Úspora oproti predpokladanej cene bola cca 1.9 mil. eur. V procese obstarávania prístrojového vybavenia boli takisto usporené nemalé finančné prostriedky.  Celkové náklady na stavbu a vybavenie predstavujú vyše 10 mil. eur s DPH.

KONTAKT PRE MÉDIÁ

MARK MEDIA s.r.o.

MAREK PETRÁŠ

Telefón: +421 903 605 855

petras@markmedia.sk
 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore