Tlačové správy

SZĽH a Košický samosprávny kraj podpísali Memorandum o spolupráci

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja a Košický samosprávny kraj dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Na základe neho sa chcú obe strany zamerať na podporu všestranných rozvojových programov hokeja v košickom regióne a osobnostného rozvoja mladých ľudí. „Som veľmi rád, že sme na východe Slovenska našli silného partnera na spoluprácu – Košický samosprávny kraj. Našim cieľom je vytvoriť také podmienky, aby deti a mladí ľudia mohli viac športovať, vzdelávať sa, aby viedli aktívny život v komunite, kde sa navzájom podporujú, budujú si medzi sebou sociálne väzby a zážitky, “ uviedol  prezident SZĽH Martin Kohút.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka na margo podpisu memoranda vyjadril ambície, že kraj chce pracovať na systémovom riešení pohybovej aktivity detí a mládeže a vychovávať mladé športové talenty. „Na to potrebujeme budovať športovú infraštruktúru, spolupracovať v oblasti vzdelávania a prípravy žiakov a využiť potenciál hokejového turizmu v našom kraji,“ skonštatoval Trnka. Spoločne so SZĽH tak bude Košický samosprávny kraj participovať na vytvorení regionálnej hokejovej stredoškolskej akadémie, regionálnej vzdelávacej platformy a Centier špecializovaného tréningu a servisu. „Podpisom tohto Memoranda sme vytvorili základ, na ktorom vieme stavať. Verím, že spoločnými silami rozhýbeme rozvoj hokeja v našom kraji,“ dodal Trnka.

Zúčastnené strany budú na základe memoranda spolupracovať na rozvoji regionálneho programu so zameraním na hokejový turizmus, podporovať zriadenie a činnosť regionálneho rozvojového centra hokeja a stredoškolskej hokejovej akadémie, či v oblasti vzdelávania žiakov – športovcov a športových odborníkov. Okrem SZĽH a Košického samosprávneho kraja sú partnermi Memoranda stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, Stredná športová škola na Triede SNP, Centrum voľného času a Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore